“PUŁAWY” zapraszają na studia

| Nasze zakłady |

17 czerwca w siedzibie Puławskiej Szkoły Wyższej odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono informacje dotyczące utworzenia Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach.

Podwaliny projektu

Punktem wyjścia do uruchomienia studiów zamiejscowych było podpisane w ubiegłym roku porozumienie pomiędzy Grupą Azoty „PUŁAWY” a UMCS w Lublinie. Uwzględnia ono znaczenie nauki i nowoczesnych technologii dla rozwoju regionu Dzięki współpracy obu podmiotów będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii: zapewnienie wykształcenia akademickiego na wysokim poziomie połączonego z możliwością praktykowania w jednym z najnowocześniejszych zakładów chemicznych w Europie.

Studenci do Puław

Nowe kierunki na Wydziale Zamiejscowym UMCS otworzą swe podwoje już w październiku tego roku. Studenci będą mogli zdobywać wiedzę w ramach kierunków: Chemia techniczna (studia I stopnia, inżynierskie, 4-letnie), Administracja publiczna (studia I stopnia, 3-letnie) oraz Public relations i doradztwo medialne (studia I stopnia, 3-letnie). W planach jest zapewnienie możliwości kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Edukacja dla chemików

W ramach kierunku Chemia techniczna, studenci będą mogli zdobywać wiedzę opartą przede wszystkim o zajęcia praktyczne oraz przedmioty, których zakres pokrywa się z działalnością realizowaną przez „PUŁAWY”. Ponadto w planach jest również otwarcie studiów podyplomowych, które dadzą możliwość dalszego kształcenia obecnym pracownikom Naszych Zakładów. Dzięki inwestycjom w obecne i przyszłe kadry, Grupa Azoty „PUŁAWY” jest w stanie efektywnie budować i rozwijać swoją wartość i skutecznie konkurować na rynkach europejskich i światowych.