’PUŁAWY’ zakończyły…

| Perspektywy i inwestycje |

…czwarty kwartał roku kalendarzowego 2012 z sukcesem! Mimo kryzysu gospodarczego, nasze przedsiębiorstwo może się pochwalić 87,5 mln zł zysku netto, wypracowanego w ostatnich miesiącach. Na tę sytuację wpływ miało wiele czynników, które cały czas oddziałują na nasze funkcjonowanie.

„PUŁAWY” działają

Niewątpliwy wpływ na rozwój koniunktury przedsiębiorstwa w zakresie nawozów azotowych miały wpływ takie zdarzenia jak wstrzymanie, ograniczenie czy rezygnacja z wytwarzania tego typu środków przez konkurencję na rynkach międzynarodowych. Jednym z czynników, który odegrał w kwestii produkcji niezwykle istotną rolę były m. in. trudności z dostawami gazu ziemnego. Ten fakt wskazuje na konieczność dywersyfikacji dostaw „błękitnego paliwa”, celem sprawnego funkcjonowania w branży.

Produkcja chemiczna

Wyższe ceny produktów chemicznych oraz wzrost bilansu handlowego UE w tym obszarze zaowocowały zwiększeniem zaufania biznesowego w tym sektorze. Tego typu sygnały, mimo pewnego spadku produkcji, zawsze działają motywująco dla poszczególnych graczy na rynku, w tej konkretnej dziedzinie gospodarki.

Co dalej z mediami?

Na przełomie września i października 2012 r. opublikowano kolejne projekty ustaw dedykowanych prawu energetycznemu, gazowemu i odnawialnym źródłom energii. Mają one zastąpić aktualnie obowiązujące prawo energetyczne, które w wielu miejscach nie odpowiada obecnej sytuacji i współczesnym uwarunkowaniom gospodarczym. Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej „PUŁAWY”, pozytywne zmiany na tym polu będą kluczowe dla naszego, dalszego rozwoju, głównie ze względu na fakt, iż jesteśmy jednym z największych odbiorców gazu ziemnego w kraju.

Nie tylko dla rolnictwa

„PUŁAWY”, choć kojarzone głównie z nawozami azotowymi, szeroko działają pośrednio również w innych dziedzinach gospodarki, takich jak budownictwo, przemysł meblowy, tekstylia czy tworzywa sztuczne. Dzieje się to za sprawą związków, które są wykorzystywane przy produkcji laminatów (melamina) czy elementy konstrukcyjne (kaprolaktam). Dlatego istotny wpływ na wyniki czwartego kwartału miały relacje z odbiorcami z ww. branż. W pierwszym rzędzie należy wymienić sprzedaż naszych produktów do Chin, jednego z najbardziej znaczących odbiorców m. in. kaprolaktamu. Niemniej jednak starania o coraz szersze działania na terenie Państwa Środka prowadzone są stale, w celu umocnienia naszej obecnej pozycji na tym rynku.