PUŁAWY z nową nazwą

| Nasze zakłady |
Prime Minister Donald Tusk in Puławy [PHOTO]

Pochodną procesu konsolidacji największych polskich firm z branży chemicznej jest zmiana w statucie ZA „PUŁAWY”, dotycząca nazwy Spółki. Przedsiębiorstwo zaczyna nowy rozdział jako Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

Wchodzimy do nowej rodziny

Poprzez fuzję ZA „PUŁAWY” i Azotów Tarnów powstał organizm, zdolny do jeszcze skuteczniejszego konkurowania na światowych rynkach chemicznych. Aby usprawnić proces pozyskiwania coraz szerszego grona interesariuszy, zdecydowano się na zunifikowanie nazwy. W wyniku tego procesu dodano do poprzedniej – Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. – przedrostek „Grupa Azoty”. Reszta pozostała bez zmian.

Nowy, mocny brand

Niebagatelny wpływ na tę decyzję miały kalkulacje związane z reklamowaniem Grupy w dłuższej perspektywie czasowej. Wspólny człon, będący zarazem nazwą własną Grupy, to marka w łatwy sposób przywołująca skojarzenia z profilem połączonych w niej podmiotów. Unifikacja nazwy to ważny element budowania tożsamości Grupy.