PUŁAWY w Programie Blue Gas

| Perspektywy i inwestycje |

„PUŁAWY” aktywnie włączyły się w proces tworzenia technologii związanych z komercyjnym wydobyciem gazu łupkowego w Polsce. W ramach zainicjowanego przez nas projektu chcemy, aby osady z „PUŁAW” pomagały użyźniać zniszczoną w czasie odwiertów glebę. Na stworzenie procedury wytwarzania mieszanki rekultywującej m.in. tereny po wierceniach gazu łupkowego, uzyskaliśmy 11 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Współpraca podmiotów z Lubelszczyzny

Grupa Azoty PUŁAWY to lider projektu nazwanego „Blue Gas”, w którym uczestniczą również „Kruszywa Niemce” S.A. oraz przedstawiciele środowiska naukowego Lubelszczyzny: Politechnika Lubelska, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Konsorcjum tych podmiotów podpisało 23 maja umowę o współpracy, której efektem ma być wykorzystanie odpadów z łupkowych odwiertów i osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków, działającej przy naszych Zakładach, dla rekultywacji wyrobisk i gleb zdegradowanych.

W oczekiwaniu na gaz z łupków

Czas realizacji projektu określono na 18 miesięcy. Prace ruszyły w styczniu 2013 roku i powinny zakończyć się w czerwcu 2014 r. W trakcie realizacji będą prowadzone prace wdrożeniowe przez spółkę „Kruszywa Niemce” S.A. prowadzącą aktualnie rekultywacje wyrobiska po kopalni piasku na powierzchni ok. 5 ha. Koszt projektu to ponad 19 mln zł. Pomysł zyskał bardzo wysokie oceny Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, które sfinansuje znaczą część przedsięwzięcia.

Ponowne wykorzystanie zniszczonej ziemi

Kluczową rolę naukowo – badawczą w projekcie będzie pełnił Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. W chwili obecnej powstający wyrobek oraz zużyta płuczka odbierane są z miejsca powstawania przez podmioty posiadające koncesje na zbieranie odpadów, a następnie są przekazywane firmom posiadającym decyzje pozwalające te odpady zagospodarować. Proponowane rozwiązania są absolutną zmianą myślenia o gospodarce tego typu odpadami.

Podstawowym rezultatem projektu będą efekty w zakresie technologii związanych z inżynierią środowiska. Powstanie nowa metoda zagospodarowania zarówno odpadów z procesu wierceń poszukiwawczych jak również odpadów pochodzących z procesów produkcyjnych w Zakładach Wielkiej Syntezy Chemicznej.