PUŁAWY stawiają na wiedzę

Podstawą dzisiejszego przemysłu jest nie tylko dobre rozpoznanie rynku, ale również umiejętność skutecznego reagowania potrzeby klientów. Podobnie rzecz ma się z rolnikami, którzy oprócz nawozów potrzebują także specjalistycznej wiedzy związanej z efektywnym wykorzystaniem gospodarki rolnej.

Przemysł i nauka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów końcowych, Grupa Azoty „PUŁAWY” powołała do życia Centrum Kompetencji „PUŁAWY”. To unikatowy projekt łączący w sobie biznes i naukę, mający na celu tworzenie i promocję nowoczesnych modeli prowadzenia przedsiębiorstw rolnych, osiągnięć naukowych w dziedzinie nawożenia oraz efektywnego wykorzystania zasobów.

Wśród podmiotów skupionych wokół Centrum Kompetencji „PUŁAWY” są m. in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Puławska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Warszawska, Instytut Upraw i Nawożenia Gleby oraz Instytut Nawozów Sztucznych. Dzięki współpracy ośrodków naukowo-badawczych z „PUŁAW” udało się zrealizować następujące projekty:

a) Niskoemisyjny i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy – AZOMAIS. Projekt dofinansowany przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych w wysokości 4,0 mln zł.

b) Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa – studia podyplomowe dla doradców rolnych – I edycja.

c) Organizacja II edycji konferencji „Nauka, Biznes, Rolnictwo”.

Profesjonalne doradztwo rolne oraz inne inicjatywy na rzecz rolników to główne wyzwania stojące przed Centrum Kompetencji „PUŁAWY”. Dlatego podejmowane inicjatywy łączą różne potencjały i doświadczenia, aby osiągnąć efekt synergii, owocujący rozwojem rolnictwa opartego na wiedzy.