’PUŁAWY’ stawiają na nawozy

| Produkty |

Obecnie Grupa Azoty „PUŁAWY” intensywnie rozwijają Segment Agro. W ostatnich pięciu latach Spółka przeznaczyła na ten cel 1,2 mld zł.

Po pierwsze: infrastruktura

8 lipca br. otwarto nowe obiekty. Pierwszy z nich to instalacja do odsiarczania spalin – pierwsza tego typu w Europie i trzecia na świecie. Dzięki redukcji emisji dwutlenku siarki, „PUŁAWY” nie tylko przyczynią się do ochrony środowiska, ale także ponownie wykorzystają przechwyconą siarkę. Będzie to możliwe dzięki Nowemu Kompleksowi Nawozowemu, który stanowi pierwszy etap budowy kompleksu nawozów stałych na bazie wspomnianych wyżej związków chemicznych. Jego odbiór jest planowany na koniec 2014 roku. Kolejnym projektem, który jest aktualnie w realizacji, jest budowa stokażu amoniaku o pojemności 15 tys. ton.

Po drugie: nowe produkty

Dzięki inwestycjom w rozwój organiczny, „PUŁAWY” są w stanie skutecznie konkurować na rynku nawozowym. Nie tylko dzięki efektywniejszej produkcji, ale także możliwości poszerzania asortymentu, odpowiadając tym samym na aktualne potrzeby rolników. Przykładem jest PULASKA, która będzie produkowana na bazie siarczanu amonu (pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin) oraz mocznika. Ponadto Zakłady intensywnie pracują nad nawozami wytwarzanymi w oparciu o saletrę amonową. Dzięki tego typu działaniom „PUŁAWY” nie tylko wzmacniają Segment Agro, ale także wyznaczają nowe kierunki rozwoju przemysłu nawozowego.