„PUŁAWY” rozwijają się dla swoich klientów

| Nasze zakłady |

Grupa Azoty „PUŁAWY” S.A. dużą część swych zasobów przeznacza na realizację inwestycji mających na celu sprostanie wymaganiom środowiskowym unijnego regulatora. Nie możemy jednak zapominać o istocie naszego funkcjonowania – być coraz bliżej naszych klientów i lepiej odpowiadać na ich potrzeby.

Stawiamy na rozwój nowoczesnych technologii

Na polskim rynku rolnym zachodziły w ostatnich latach bardzo istotne zmiany różnicujące stopień rozwoju gospodarstw rolnych. Mając świadomość pewnych uproszczeń można by powiedzieć, że w północnej i zachodniej części Polski gospodarstwa są coraz większe i coraz lepiej zarządzane. W części południowo-wschodniej dominuje rolnictwo tradycyjne. Podział ten ma oczywiście swoje uwarunkowania historyczne, geograficzne i agrometeorologiczne. Rolnicy są coraz lepiej wykształceni i korzystają z coraz lepszych urządzeń i narzędzi zarządzania. Chcemy wpisać się w ten rozwój i poprzez Centrum Kompetencji „Puławy”, dać możliwość dostępu do wiedzy pozwalającej na lepsze wykorzystywanie nawozów, po to by osiągać lepsze wyniki plonowania.

Udoskonalamy nasze produkty

Prowadząc badania naukowe we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, „PUŁAWY” są w stanie trafnie zidentyfikować zapotrzebowanie rolników, wynikające m. in. z uwarunkowań klimatyczno-glebowych. Efektem tych prac są m. in. modernizowane nawozy, wzbogacane o takie pierwiastki jak magnez czy siarka, które występują w niedoborze, a jednocześnie są niezbędne do skuteczniejszego prowadzenia upraw. Ponadto dotychczasowe produkty znajdują nowe zastosowania. Przykładem może być mocznik, stosowany dotąd głównie jako nawóz, obecnie jest coraz częściej wykorzystywany w procesie redukcji tlenków azotu np. w samochodach czy cementowniach.

Nawóz mineralny kosztem dla rolnika

Nawozy to dla rolnika duży koszt, więc trzeba je aplikować rozumnie. Mamy świadomość, że cena zawsze będzie budziła emocje. Można konkurować z importem do poziomu cen, który wyznacza próg efektywności produkcji nawozów.

Naszym priorytetem jest jakość oraz bliska relacja z klientami, przejawiająca się w systematycznej poprawie dostępności naszych produktów wspartych dostarczaną wiedzą. Jesteśmy zainteresowani rozwijaniem potencjału polskich producentów rolnych i ich sukcesami rynkowymi. Dynamika wzrostu eksportu artykułów rolno-spożywczych to potwierdza.