„PUŁAWY” mocnym filarem Grupy Azoty!

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Grupa Azoty zanotowała w roku 2013 przychody ze sprzedaży na poziomie 9,8 mld zł, osiągając jednocześnie zysk netto w wysokości 714 mln zł oraz zysk z działalności operacyjnej EBIT na poziomie 703 mln zł. Wyniki uległy zatem poprawie w stosunku do ubiegłego roku, za sprawą rozpoznania zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę 469 mln zł.

Eliminując te zdarzenia, skonsolidowany zysk netto wyniósł 245 mln zł, wykazując spadek ze względu na trudniejszą sytuację w kluczowych segmentach rynku.

Pozytywny trend w chemii

Branża chemiczna wygenerowała w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 2,4 mld zł, realizując jednocześnie marże EBITDA na poziomie 3%. Wyższe o ponad 60% przychody nie zdołały jednak poprawić wspomnianej marży, która wskutek spadających cen surowców (alkohole OXO, pigmenty i plastyfikatory) również zanotowała spadek. Pozytywny trend cenowy na rynku chemicznym został natomiast wykorzystany w sprzedaży melaminy. Dodatni wpływ na branżę chemiczną miały także spadające ceny surowców (m.in. ilmenitu i szlaki tytanowej), wykorzystywanych do produkcji bieli tytanowej.

Wahania na rynku tworzyw

Rok 2013 przebiegał pod znakiem trudnej sytuacji w segmencie tworzyw, szczególnie jeżeli chodzi o kaprolaktam. Zwiększona presja cenowa, będąca efektem zmian na rynku (przejmowanie dominującej roli Chin w produkcji kaprolaktamu) powodowała nadpodaż, czego efektem były spadki cen kaprolaktamu i poliamidów.

„PUŁAWY” z wysokim udziałem

Wysoki udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży całej Grupy Azoty za rok 2013 miały „PUŁAWY”, które wygenerowały ponad 1/3 ich wartości! Jednocześnie Nasze Zakłady osiągnęły w roku 2013 zysk netto w wysokości 305 mln zł oraz przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 3,8 mld zł!