„PUŁAWY” i „TARNÓW” – razem

Rozpoczął się proces połączenia dwóch czołowych polskich grup chemicznych. W wyniku fuzji Zakładów z Puław i Tarnowa powstanie jeden z największych koncernów nawozowo-chemicznych w Europie i znaczący światowy gracz w branży chemicznej. Do pełnego połączenia pozostało jeszcze kilka etapów, jednak pierwszy z nich został już osiągnięty – podpisano umowę o konsolidacji Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych „PUŁAWY”.

Umowa podpisana

W środę 14 listopada bieżącego roku podpisaliśmy umowę, która opisuje dokładny przebieg procesu konsolidacji między obiema Spółkami. W treści wynegocjowanego porozumienia znalazły się zapisy dotyczące zakresu i celów dalszych działań, finalizujących proces uzyskiwania wewnętrznej spójności.

W wynegocjowanej umowie fundamentalny nacisk położyliśmy na równoważność podmiotów oraz na ich doświadczenie, wiedzę, rozwój technologiczny i obecną pozycję rynkową. Wszystkie te czynniki mają pomóc uplasować nas w samej czołówce grup nawozowo-chemicznych Europy i świata. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wszystkie inwestycje realizowane i planowane przez nasze Zakłady oraz nasza własność intelektualna będą wspierane i chronione przez władze połączonej Grupy Azoty.

Działania partnerskie

Przy konsolidacji konieczna jest ścisła współpraca obu stron. W związku z tym, do koordynacji prac powołaliśmy Komitet składający się z przedstawicieli zarządów „PUŁAW” i „TARNOWA”. Komitet ds. Konsolidacji pozwoli nam na zabezpieczenie pozycji naszej Spółki jako równorzędnego podmiotu. Chodzi o wyraźne podkreślenie podmiotowości korporacyjnej Zakładów Azotowych w Puławach i Azotów Tarnów.

Dalsze rozmowy

Jednym z ważniejszych postanowień obecnej umowy jest przyjęcie reguły poszanowania zasad i obowiązków określonych w umowach społecznych oraz zakładowych układach zbiorowych zawartych przez każdą ze Spółek. Jest to ważny czynnik z punktu widzenia oczekiwań społecznych, na którego pominięcie nie mogliśmy sobie pozwolić.

Obecna umowa pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Pragniemy zapewnić, że z naszej strony robimy wszystko, aby Zakłady Azotowe w Puławach zyskały na konsolidacji obu Spółek, a sam proces przebiegał zgodnie z założeniami i zakończył się w I kwartale 2013 roku.