’PUŁAWY’, Chiny i kaprolaktam

| Perspektywy i inwestycje |

Kaprolaktam to półprodukt chemiczny, który znajduje zastosowanie w produkcji niektórych tworzyw konstrukcyjnych oraz włókien nylonowych. Dlatego odgrywa bardzo istotną rolę w imporcie realizowanym przez Chiny.

Kaprolaktam z „PUŁAW”

Grupa Azoty „PUŁAWY” jest w stanie wytworzyć 70 000 ton kaprolaktamu rocznie. Dzięki temu zakład jest jednym z wiodących producentów tego związku. Wytwarza się go w oparciu o polską licencję i 35-letnie doświadczenie naszej Firmy w tym segmencie. Dzięki temu „PUŁAWY” są uznanym i cenionym dostawcą kaprolaktamu na świecie.

Rynek chiński

W Państwie Środka wciąż rośnie popyt na konsumpcję kaprolaktamu. Około trzech lat temu Chiny zużywały 25% jego światowej produkcji, a przewiduje się, że w 2015 roku osiągną pułap 40%. Dzięki temu ten rynek jest niezwykle istotnym dla producentów europejskich, w tym także „PUŁAW”. Warto podkreślić, że w 2011 roku aż 5% importu kaprolaktamu pochodziło właśnie z Polski. Niemniej jednak Chiny dążą do samowystarczalności w produkcji tego związku, tak aby móc zaspokoić aż 80% zapotrzebowania, dzięki rodzimym dostawcom.

Aktywne „PUŁAWY”

Mając na uwadze dynamiczne zmiany na rynku kaprolaktamu, Grupa Azoty „PUŁAWY” stara się być aktywna nie tylko na polu produkcyjno-handlowym, ale także na forum międzynarodowych organizacji, grupujących przedsiębiorstwa z branży chemicznej. Jesteśmy członkiem m. in. China International Polyamide & Intermediate Forum oraz Nylon Promotional Group 6, które zrzeszają światowych producentów kaprolaktamu i poliamidów. Dzięki obecności w międzynarodowych gremiach oraz działaniom na rzecz wzrostu efektywności produkcji, „PUŁAWY” wciąż pozostają istotnym graczem na rynku kaprolaktamu oraz ważnym partnerem handlowym chińskich firm.