„PUŁAWY” a współczesny rynek

| Perspektywy i inwestycje |

Mimo zauważalnych skutków globalnej recesji ekonomicznej oraz spadku produkcji przemysłowej w Polsce, Grupa Kapitałowa „PUŁAWY” konsekwentnie realizuje politykę, którą najlepiej oddaje hasło: „Power of Growth”.

Pieniądze szczęścia nie dają… dopiero zakupy

Stara zasada operacji giełdowych, która nakazuje kupować, gdy inni sprzedają doskonale sprawdza się i w tym przypadku. GK „PUŁAWY” stara się sukcesywnie podążać za sprawdzonymi modelami rodem z rynków międzynarodowych, które wskazują, że budowa kompleksów produkcyjnych jest zastępowana przejęciami słabszych ekonomicznie podmiotów. Jednak ich głównymi walorami są: odpowiedni potencjał oraz wypracowane sieci interesariuszy. Owocami tych działań są m. in. włączenie do Grupy Kapitałowej „PUŁAWY” Azotów – Adipol z Chorzowa oraz Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory”. Dało to możliwość znacznego wzbogacenia oferty Grupy Kapitałowej, a przez to wzrost naszej konkurencyjności na rynku.

„PUŁAWY” nie stoją w miejscu

Mimo wspomnianego trendu, ZA „PUŁAWY” nie rezygnują z poszerzania własnego potencjału produkcyjnego. Instalacja odsiarczania spalin, budowa stokażu amoniaku oraz nowego kompleksu do produkcji nawozów stałych i płynnych to tylko niektóre z inwestycji, dzięki którym Grupa Kapitałowa będzie miała szansę na jeszcze większą ekspansję rynkową. Jednak inwestowanie w przejęcia i alianse jak również poszerzanie własnej bazy produkcyjnej, to nie jedyne działania „PUŁAW”, mające na celu umacnianie naszej pozycji. Funkcjonujące od niedawna Centrum Kompetencji jest miejscem pracy nad kapitałem intelektualnym, skoncentrowanym wokół tematyki rolnej. Łączy doświadczenie firm, instytucji badawczych oraz organizacji pozarządowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby branży nawozowej, oraz samych rolników.

Rozwój ripostą na kryzys

Realizując treść hasła „Power of Growth”, ZA „PUŁAWY”, mają na uwadze dobro nie tylko swoich klientów, ale również akcjonariuszy. Zadaniem, jakie stawiamy przed sobą jest nieustanne podnoszenie swojej wartości w obecnych trudnych dla gospodarki światowej czasach. Dzięki konsolidacji z innymi firmami oraz stałemu poszerzaniu oferty produktowej, Grupa Kapitałowa może dążyć do przejścia z pozycji środkowoeuropejskiego lidera w dziedzinie nawozów na pozycje lidera w Europie, a nawet na świecie. Gracza, który nie tylko posiada szeroki i atrakcyjny wachlarz usług i produktów, ale jest przede wszystkim blisko potrzeb naszych klientów.