Puławski Park Przemysłowy – Raj dla Inwestorów

W dniu 24 kwietnia 2003 r., Gmina Miasto Puławy oraz ówczesne Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., utworzyły Puławski Park Przemysłowy. Lokalizacja Podstrefy Puławy SSE Starachowice w województwie lubelskim, daje możliwość skorzystania z największej możliwej do uzyskania na terenie Polski intensywności pomocy publicznej.

Puławski Park Przemysłowy dzisiaj, to obszar prawie 720 ha i pięć kompleksów:

 1. Puławski Park Przemysłowy (PPP) – obszar ok. 570 ha, będący w kompetencji Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 2. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – obszar ok. 99 ha, zlokalizowany na terenie PPP – w kompetencji Zarządu SSE „Starachowice” S.A. i Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 3. Puławski Park Przemysłowy – obszar ok. 130 ha, będący w kompetencji Gminy Miasta Puławy.
 4. Puławski Park Naukowo – Technologiczny (PPN-T) – włączony w roku 2014 wraz z okalającym budynek terenem o powierzchni ok. 1,2 ha do Podstrefy Puławy SSE, administrowany przez Gminę Miasto Puławy.
 5. Miejskie tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 5,8 ha włączone w roku 2014 do Podstrefy Puławy SSE, administrowane przez Gminę Miasto Puławy.

Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice jest doskonałą lokalizacją dla inwestorów, których przedsięwzięcia mogą być realizowane w kooperacji z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., opartej o bogatą bazę produkowanych w Puławach produktów i półproduktów, dostępnych tu unikalnych mediów i surowców.

Podstrefa Puławy jest otwarta również dla inwestorów z innych branż, niezwiązanych z sektorem chemiczno – nawozowym. Unikatowa na terenach Polski oferta potencjału i asortymentu dostępnych mediów i surowców przemysłowych, stanowi świetną bazę dla realizacji wielu różnorodnych technologicznie i produktowo inwestycji. Położenie Podstrefy Puławy w Polsce Wschodniej, jest dodatkowym atutem dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą skierowaną na rynki wschodnie.

Oferowane przez Podstrefę Puławy nieruchomości mają charakter wolnych terenów inwestycyjnych, tzw. greenfield.

Aktualna oferta nieruchomości:

 • 32 307 m2 (działka nr 216/7)
 • 106 963 m2 (działka nr 216/9)
 • 64 107 m2 (działka nr 216/12)
 • 92 201 m2 (działka nr 216/14)

Otoczenie biznesowe

Puławy już od przełomu XVIII i XIX wieku to ważny ośrodek życia politycznego, umysłowego, kulturalnego i artystycznego, zwany często Polskimi Atenami. Na kształt współczesnych Puław wpływ miała podjęta w roku 1960 decyzja o usytuowaniu właśnie tutaj potężnego kombinatu chemicznego. Dziś Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., to lider polskiego przemysłu nawozowo – chemicznego, znaczący eksporter i gospodarcza lokomotywa 50 tysięcznego miasta i zarazem całego regionu lubelskiego.

Puławy to także prężny ośrodek naukowy na mapie Polski i Europy, w którym funkcjonuje pięć instytutów naukowych:

 • Instytut Nawozów Sztucznych
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych)
 • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach.

W 2006 roku miasto Puławy uzyskało bezterminowo tytuł „Złota Lokalizacja Biznesu”, ukoronowanie trzykrotnego zdobycia tytułu Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, zaś w uznaniu dla działań i inwestycji proekologicznych tytuł Lider Polskiej Ekologii (2005) i Mecenas Polskiej Ekologii (2007).

Dane kontaktowe:

Sekcja Współpracy z Inwestorami w PPP i SSE
GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe „Puławy“ S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy

Krzysztof Cichoń
krzysztof.cichon@pulawy.pl

Zbigniew Kisiel
zbigniew.kisiel@pulawy.pl

Andrzej Mitruczuk
andrzej.mitruczuk@pulawy.pl