Przyszłość to dziś, czyli rolnictwo precyzyjne

| Perspektywy i inwestycje |

Myśląc o współczesnym rolnictwie, coraz częściej mamy na myśli także innowacje. Drony, roboty czy internetowe Big Data stają się powoli codziennością również w tej branży. W najbliższej przyszłości nowoczesne rozwiązania technologiczne będą zbliżać producentów rolnych do firm komputerowych czy instytutów naukowo-badawczych.

Rolnictwa nie można już oceniać wyłącznie z perspektywy samej produkcji rolnej. Obserwując przemiany na polskiej i europejskiej wsi oraz perspektywy ich rozwoju w najbliższych latach, możemy mówić o postępie technologicznym oraz profesjonalizacji tej kluczowej gałęzi gospodarki.

Zanim pojawiły się nawozy

Od kiedy zbieractwo i łowiectwo ustąpiło miejsca produkcji rolnej oraz hodowli, dokonała się jedna z przełomowych rewolucji społecznych, nazwana później rewolucją neolityczną. Pierwsi rolnicy byli prekursorami w zakresie wiedzy na temat upraw czy niezbędnych narzędzi. Dlatego też specjalizowali się w hodowaniu konkretnych roślin i poszukiwali gruntów, które będą dla nich odpowiednie.

Wraz z upływem czasu pojawiły się pierwsze powszechnie stosowane metody upraw. Oranie gruntu, używanie materii organicznej jako nawozów oraz płodozmian stanowiły drogi do zwiększenia i ustabilizowania plonów. XIX wiek zapoczątkował rewolucję chemiczną w rolnictwie. Nawozy spowodowały, że wielkość plonów mogła znacznie wzrosnąć, a rozwijający się przemysł stanowił wsparcie dla rolnictwa.

Historia kołem się toczy

Rozwój nowoczesnych technologii stale przynosi przełomowe zmiany w sposobach produkcji rolnej. Można odważnie stwierdzić, że rolnictwo zaczyna wracać do swoich korzeni i coraz częściej myśli się o każdym ziarnie z osobna. Już w latach 80. XX wieku farmerzy zaczęli wykorzystywać technologię GPS, inicjując zjawisko, które dziś nazywamy rolnictwem precyzyjnym. Dzięki dokładnym danym satelitarnym rolnicy mogą obecnie efektywniej uprawiać, siać i zbierać plony.

Równocześnie prowadzono prace nad systemem zmiennego dawkowania nawożenia. Po przeprowadzeniu pomiaru właściwości gruntu, rolnicy mogą stosować różne dawki nawozów, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb i specyfikacji gruntu. Po zebraniu powyższych informacji, sterowane przez GPS urządzenie zajmuje się automatyczną aplikacją nawozu. Dodatkowo w latach 90. pojawiły się pierwsze systemy LED-owe, które w prosty sposób sygnalizowały rolnikowi, kiedy musi skorygować działania na danym terenie.

Kolejny etap rozwoju

W epoce smartfonów i urządzeń mobilnych kolejnym krokiem jest połączenie systemów GPS z układem sterowania maszynami rolniczymi. Pole, na którym dziesiątki czy nawet setki małych pojazdów automatycznie orzą, sadzą i zbierają, nie jest już odległą przyszłością, a następnym etapem rozwoju technologii służącej rolnictwu.

Kolejnym wyzwaniem powinna być zatem robotyzacja rolnictwa i stosowanie Big Data. Rzecz jasna człowiek jeszcze długo pozostanie niezastąpiony, chociażby w zakresie sprawowania kontroli nad wszystkimi procesami, ale roboty mogą zdecydowanie ułatwić mu pracę. Z kolei ciągły monitoring danych zapewni jej perfekcyjną optymalizację, a w konsekwencji – zwiększenie plonów.

Technologia szansą dla rolnictwa

Rozwój technologiczny rolnictwa to szansa i wyzwanie zarówno dla producentów rolnych, jak i całej branży nawozowo-chemicznej. Coraz wyższe wymagania rynku przekładają się na stosowanie najnowszych technik produkcji i dostarczania nawozów, które spełniają oczekiwania konsumentów i są „szyte na miarę” dla konkretnych warunków środowiskowych.