Przyszłość w gazie łupkowym

| Produkcja i surowce |

Przyjęcie przez rząd ustawy o gazie łupkowym to długo oczekiwany przełom w zakresie jego pozyskiwania. Kolejny, kluczowy krok będzie stanowić otwarcie gazoportu w Świnoujściu, planowane na początku przyszłego roku. Stworzy nowe możliwości pozyskiwania „błękitnego paliwa”, co z kolei wpłynie pozytywnie na kluczowe gałęzie krajowej gospodarki.

Rozwój branży chemicznej

Wiele mówi się obecnie o przyszłości europejskiej branży chemicznej, również w kontekście jej konkurencyjności na światowych rynkach. Chcąc kontynuować międzynarodową ekspansję, należy więc myśleć o realizacji dalekowzrocznych projektów inwestycyjnych i prorozwojowych. Pozytywnie na przemysł nawozowo-chemiczny w Unii Europejskiej ma szansę wpłynąć rozpoczęcie komercyjnego wydobycia gazu z łupków.

Niższa cena, większe możliwości

Nasze Zakłady zużywają w skali roku w granicach 1 mld m3 „błękitnego paliwa”, dlatego też gaz z rodzimych złóż łupkowych osadowych może się okazać czynnikiem, mającym znaczący wpływ chociażby na obniżenie kosztów produkcji nawozów. To z kolei zwiększy naszą konkurencyjność na globalnym rynku.

Z korzyścią dla środowiska

Niemniej istotnym czynnikiem, związanym z wykorzystywaniem gazu łupkowego np. w produkcji energii elektrycznej, jest jego wpływ na środowisko – mniej inwazyjny niż ma to miejsce w przypadku energetyki węglowej. Dążenie do szerokiego zastosowania gazu z łupków przełoży się więc nie tylko na zwiększenie konkurencyjności przemysłu chemicznego, ale całej, krajowej gospodarki, z korzyścią dla przyrody.