Przeciwdziałanie skutkom suszy w warunkach hydrologicznych Polski

| Rynek polski |

Z powodu trwających do niedawna upałów stan wód w polskich rzekach jest alarmujący. Sytuacja miejscami jest krytyczna, a przez to zdarza się, że mieszkańcom brakuje wody w studniach czy kranach.

Susza groźniejsza niż powódź

Susze do tej pory przytrafiały się rzadko (ostatni „suchy rok” w Polsce to 1996), co nie znaczy, że są mniej groźne od powodzi. Choć powódź wygląda dużo bardziej dramatycznie w mediach, to właśnie susza rodzi poważniejsze konsekwencje dla gospodarki państwa. Dotyka ona bowiem wielu jej sektorów, od rolnictwa, po produkcję energii elektrycznej. Przynosi też długofalowe konsekwencje dla społeczeństwa.

Jak przeciwdziałać suszy?

Odpowiedzią na to pytanie może stać się dokładne przestudiowanie casusu Kalifornii, która boryka się z klęską suszy już czwarty rok. Rozwiązań, które są proponowane i wprowadzane są dziesiątki. Do naszych rodzimych mediów przebiła się tylko informacja o czarnych kulkach, które mają ograniczyć parowanie wody ze zbiorników, jednakże rozwiązania obejmują takie innowacje, jak „łapacze mgły”, zbieranie cząsteczek wody z atmosfery czy deszcze „na zamówienie”. Poza tym królują tradycyjne metody, takie jak odsalanie wody morskiej czy coraz głębsze odwierty. Metodą walki z suszą są także restrykcje w używaniu wody przez obywateli, oraz jej recykling.

Co można zrobić w Polsce?

Najprostszym rozwiązaniem dla Polski jest budowa zbiorników retencyjnych. Nie tylko takich, które przeciwdziałają powodzi, ale także takich, które pozwalają zmagazynować wodę na wypadek suszy. Warto także w tej sprawie współpracować z naszymi sąsiadami. Tego lata podczas gdy my borykamy się z suszą, front atmosferyczny, który zatrzymał się w Niemczech, rodzi tam zagrożenie powodziowe.

Jeśli powstanie odpowiednia infrastruktura, to również spuszczanie wody ze zbiorników retencyjnych w Czechach, które w 1997 r. przyczyniło się do powodzi stulecia, można w naturalny sposób wykorzystać do przeciwdziałania skutkom suszy w południowo-zachodniej części kraju. Można oczywiście rozważać pójście drogą Kalifornii i stosowanie nowoczesnych technologii, jednakże warto najpierw zadbać o podstawy, jakimi są zbiorniki retencyjne, a dopiero później wspomagać je innowacjami technologicznymi.