Promowanie zrównoważonego zużycia nawozów

| Produkcja i surowce |

Bardzo częstym problemem produkcji rolnej jest niewłaściwe stosowanie mieszanek nawozowych, a w efekcie niedostateczne dostarczanie glebie brakujących składników odżywczych. Kluczem do poprawy tej sytuacji jest wspieranie idei zrównoważonego rolnictwa. Działania w tym zakresie podejmują m.in. władze Indii, przeprowadzając analizy gleb w wybranych gospodarstwach rolnych. Celem przedsięwzięć tego typu jest pomoc w poprawie jakości i wydajności gruntów.

Poznać zapotrzebowanie na składniki odżywcze

Dzięki wykonaniu dokładnych badań gleb, możliwe będzie takie zaprogramowanie nawożenia, aby osiągnąć wzrost efektywności upraw przynajmniej o 30%. Ważne, aby rolnicy zaczęli zwracać uwagę na aplikowanie odpowiednich dawek substancji organicznych i mieszanek nawozowych.

Próbki gleby zostały zbadane z ponad 36.000 miejsc na Półwyspie Indyjskim, obejmujących uprawy zarówno nawadniane naturalnie deszczem oraz sztucznie. Wyniki badań hinduskich naukowców nie pozostawiają złudzeń, że wśród błędów najczęściej popełnianych przez rolników należy wyróżnić zbyt wysoki poziom stosowanego potasu, mimo że gleby w konkretnych regionach były naturalnie bogate w ten składnik. Podobne obserwacje poczyniono w zakresie aplikowania azotu, czy fosforu.

Wizja lepszej przyszłości

Badania realizowane na zlecenie władz Indii mogą okazać się niezwykle ważne w przyszłości, szczególnie w kwestii troski o bezpieczeństwo żywnościowe na Subkontynencie Indyjskim. Opracowanie modeli przekrojowych gleb i ich zapotrzebowania na składniki odżywcze może stanowić dla rolników atrakcyjne narzędzie, mające ułatwić im właściwe stosowanie nawozów w produkcji żywności.