Priorytety nowego Parlamentu Europejskiego

| Rynki zagraniczne |

Oprócz zadań organizacyjnych takich jak wyłonienie władz Parlamentu Europejskiego oraz zatwierdzenie przez niego Komisji Europejskiej, przed nowymi europosłami stoją ważne wyzwania w zakresie energetyki i ochrony środowiska.


Klimat dla rozwoju czy rozwój dla klimatu

Wyważenie pomiędzy tymi wartościami wydaje się być kluczowe w aspekcie funkcjonowania europejskiego przemysłu, zwłaszcza w kontekście planowanego podpisania umowy o wolnym handlu transatlantyckim. Konieczne jest bowiem przeformułowanie polityki energetyczno-klimatycznej tak, aby wzmacniała konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw w rywalizacji rynkowej z producentami pochodzącymi z krajów, które nie stosują równie restrykcyjnych rozwiązań dotyczących np. redukcji emisji CO2. Ponadto niezwykle istotne jest solidarne działanie członków w obszarze integracji energetycznej – zarówno na poziomie rozwiązań prawnych jak i infrastrukturalnych, co ostatnio uwypuklił bieżący konflikt rosyjsko-ukraiński.

Jednym głosem na zewnątrz

Wymienione wyżej obszary to ważne przyczynki do dyskusji nad kształtem polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Skoro deleguje ona swojego Wysokiego Przedstawiciela, to powinien on mieć możliwość wyrażania rzeczywistego wspólnego stanowiska Unii Europejskiej. Zwłaszcza w tych obszarach, które są strategiczne dla jej rozwoju i funkcjonowania czyli m.in. bezpieczeństwo energetyczne i żywieniowe czy handel zagraniczny.