Priorytety FAO i kolejna kadencja José Graziano da Silva

| Rynki zagraniczne |

8 czerwca 2015 r. José Graziano da Silva ogłosił główne priorytety United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Wśród nich znalazły się: walka z głodem, zwiększanie wartości odżywczej pożywienia oraz zapobieganie zmianom klimatycznym. Dwa dni wcześniej José Graziano da Silva został wybrany na drugą kadencję dyrektora generalnego organizacji.

Pewna reelekcja i okrągła rocznica

6 czerwca podczas konferencji w siedzibie FAO w Rzymie Graziano da Silva otrzymał w głosowaniu 177 z 182 głosów państw członkowskich. Był to najwyższy wynik w historii tej organizacji, która w tym roku obchodziła 70-lecie istnienia.

Podczas swojego przemówienia nowo wybrany dyrektor podkreślił, że wspólnie z państwami członkowskimi, organizacja ma olbrzymi wkład w zwiększanie produkcji żywności na świecie. Jednym z głównych celów, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju w skali globalnej musi być wyeliminowanie istniejącego problemu niedożywienia.

Otyłość a niedożywienie

Niezwykle istotnym problemem jest zależność, gdzie wraz ze spadkiem globalnych wskaźników niedożywienia, rośnie otyłość. Problem ten dotyczy zarówno państw rozwijających się, jak i rozwiniętych, szczególnie tych o średnich dochodach.

„Niedożywienie” nie kojarzy się z otyłością, jednak ma z nią wiele wspólnego. Jest to problem związany z niedoborem składników odżywczych, np. witamin, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niedożywienie określane jest przez Światową Organizację Zdrowia jako „występujący na poziomie komórkowym brak równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe i energię a podażą, której zaspokojenie pozwala na wzrost, podtrzymywanie funkcji życiowych oraz pełnienie określonych funkcji”.

Zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo żywnościowe

José Graziano da Silva zwrócił również uwagę na wpływ, jaki zmiany klimatyczne mają na bezpieczeństwo żywnościowe oraz rolnictwo wszystkich krajów, a w szczególności małych, rozwijających się państw wyspiarskich oraz tych znajdujących się na obszarach suchych. Stosując odpowiednią politykę w tym zakresie, możemy zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe, dostosować się do zmian klimatycznych oraz łagodzić ich skutki. Wymaga to jednak przełamania dominującego, schematycznego podejścia do bezpieczeństwa żywnościowego, na rzecz wprowadzania zrównoważonych i elastycznych systemów żywnościowych.