Pracownicy Grupy Azoty PUŁAWY na rzecz lokalnej społeczności

| Nasze zakłady |

Grupa Azoty PUŁAWY przywiązuje wielką wagę do otoczenia, na które oddziałuje od ponad 50 lat. W tym celu angażujemy się w wiele lokalnych przedsięwzięć, których celem jest rozwój miasta i jego okolic. Wartością naszej firmy są jej pracownicy. Najnowszą inicjatywą, której realizacji podjęliśmy się wspólnie, jest projekt „Wolontariatu Pracowniczego”.

Zasady konkursu

Poprzez „Wolontariat Pracowniczy” Grupa Azoty PUŁAWY wspiera inicjatywy prospołeczne swoich pracowników. W zorganizowanym konkursie grantowym mogły wziąć udział zespoły pracownicze składające się z minimum trzech osób. Każdy zespół zgłaszał swój pomysł pomocy lokalnej społeczności czy działań na rzecz ochrony środowiska. Kapituła konkursu wybrała dziesięć zwycięskich projektów, które otrzymały wsparcie finansowe w wysokości pięciu tysięcy złotych. Projekty są realizowane na zasadzie dobrowolności, w czasie wolnym od pracy, za który pracownicy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Wygrane projekty

Wśród wybranych inicjatyw znalazły się: budowa placu zabaw dla najmłodszych przedszkolaków, w wieku do 3,5 roku, przy Przedszkolu nr 18 w Puławach; ogródek przy hospicjum Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych; sala do terapii dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwoju w budynku Fundacji „Krok po kroku” w Puławach; sala fitness dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach; odbudowa populacji pstrąga w rzece Chodelce; nowy dach na garażu strażaków OSP w Rogowie.

Wolontariusze na start

Pracownicy naszej Spółki już nie raz udowodnili swoją wrażliwość społeczną. Jestem miło zaskoczony faktem, że konkursowych wniosków było więcej niż przewidzianych grantów. Chcemy, żeby wolontariat skupiał naszych pracowników wokół wartości i pozytywnych idei. Aby korzyści z pracy wolontariackiej odczuwali oni zarówno w życiu zawodowym i osobistym.

Realizując projekty wolontariackie budujemy lokalne partnerstwo z otoczeniem Spółki; zarówno społecznością lokalną, jak i instytucjami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi. Zwycięskie zespoły mają teraz pięć miesięcy na realizację swoich pomysłów. Zarząd Spółki zapowiedział, że jeśli wszystkie wyłonione projekty zakończą się sukcesem, konkurs będzie organizowany co roku.