Pozytywna ocena dla branży chemicznej

| Rynek polski |

Wskaźnik koniunktury gospodarczej w sektorze chemicznym w III kwartale 2013 r. pozostawał na względnie podobnym poziomie, jak w przypadku wcześniejszego kwartału. Sytuacja w branży była oceniana na ogół pozytywnie (od oceny +15 w lipcu 2013 r. do +12 we wrześniu 2013 r.), aczkolwiek nieco mniej optymistycznie niż w poprzednich kilku miesiącach.

Polska branża chemiczna po 2012 r.

Krajowa branża w dalszym ciągu boryka się z trudnościami bezpośrednio związanymi ze stanem światowej gospodarki oraz zakończeniem inwestycji związanymi z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej – Euro 2012. W stosunkowo najlepszej kondycji znalazły się subsektory: petrochemiczny i tworzyw sztucznych. Branża opakowań jest jednym z liderów wzrostów na tej płaszczyźnie.

Prognozy ekspertów na najbliższe miesiące

Przedstawiciele największych światowych koncernów chemicznych są zgodnie, że pod koniec 2013 r. należy oczekiwać umiarkowanej stagnacji na rynkach. Tendencje wzrostowe ulegną wyhamowaniu na skutek utrzymujących się problemów gospodarczych oraz nierównomiernego tempa rozwoju w różnych regionach świata.

Europejski (i w konsekwencji polski przemysł chemiczny) stoi przed wyzwaniami związanymi z trendami takimi jak:

a) rosnąca konkurencja zarówno w Azji, jak i Stanach Zjednoczonych,

b) wysokie koszty surowców energetycznych,

c) rygorystyczna polityka środowiskowa Unii Europejskiej,

d) słaby popyt wewnętrzny.

Sytuacja wymusza intensyfikację procesów M&A, większą dyscyplinę finansową i racjonalizację portfolio produktowego. Niższy popyt producenci europejscy rekompensują podwyżkami cen (na poziomie ok. 2,7% w skali roku).

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Jednym z największych wyzwań dla europejskiego przemysłu chemicznego pozostaje polityka energetyczna Unii Europejskiej. Rygorystyczne regulacje mogą wpłynąć znacząco zarówno na koszty produkcji, jak również na poziom zatrudnienia w sektorze. Z polskiej perspektywy dodatkową barierą okazać się może sceptyczna postawa Komisji Europejskiej wobec planów wydobycia gazu łupkowego i związane z tym zmiany legislacyjne w polskim prawie.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.