Powstanie Elektrowni Puławy coraz bliżej

| Perspektywy i inwestycje |

W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja, o przetargu, który ogłosiła spółka Elektrownia „Puławy”. Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni gazowo-parowej o mocy 800-900 MW w Puławach.

PROJEKT ELEKTROWNIA „PUŁAWY”

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie stworzenie projektu, dostawa, budowa oraz rozruch elektrowni wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi. Siłownia ma kluczowe znaczenie, dla dalszego rozwoju Zakładów Azotowych w Puławach. Zapewni bowiem energię elektryczną, parę technologiczną i wodę grzewczą, które są wykorzystywane przy produkcji chemikaliów i nawozów.

Udziałowcami spółki Elektrownia „Puławy” są Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Projekt przewiduje lokalizację obiektu na prawym brzegu Wisły, na terenie gminy Puławy. Elektrownia ma bezpośrednio sąsiadować z Zakładami Azotowymi, dzięki czemu uda się obniżyć koszty transferu energii elektrycznej. Na obecnym etapie zakładany koszt realizacji projekt to ok. 3 mld zł. W czerwcu 2012 roku nasze Zakłady udzieliły promesy na realizację projektu, w wysokości 1,3 mld zł netto, stanowiącej 50 proc. szacowanej wartości inwestycji. Obecnie zakładamy, że prąd z nowej elektrowni popłynie do Zakładów Azotowych w Puławach w 2017 roku, od początku 2018 roku ma ruszyć komercyjna praca.

POMYSŁ BUDOWY ELEKTROWNI W PUŁAWACH

Od wielu lat przymierzaliśmy się do realizacji tej inwestycji. Aktualna sytuacja na rynkach i stabilizacja finansowa Zakładów w Puławach pozwoliły z większa determinacją przystąpić do wdrażania w życie wcześniejszych założeń. Działająca obecnie przy Zakładach Azotowych w Puławach elektrociepłownia przemysłowa pokrywa 40% zapotrzebowania w zakresie energii elektrycznej, a w przyszłości – uwzględniając rozwój Puław – bez nowej siłowni wystąpiłby deficyt wytwarzanego ciepła. Niewątpliwą korzyścią z budowy elektrowni gazowo-parowej będzie możliwość zwiększenia sprawności w zakresie przetworzenia energii chemicznej paliwa w energię elektryczną. W nowej inwestycji zastosowany zostanie układ gazowo-parowy, który przewyższa wartości osiągane w klasycznej, konwencjonalnej elektrowni węglowej.

TROSKA O EKOLOGIĘ

Budowa elektrowni gazowo-parowej wpisuje się również w realizowaną od wielu lat przez Zakłady w Puławach, strategię troski o środowisko naturalne. Niewątpliwą korzyścią z budowy elektrowni gazowo-parowej jest zdecydowanie niższa emisyjność niż w przypadku elektrowni opalanych węglem. Należy przy tym pamiętać, że ustawodawstwo unijne z roku na rok staje coraz bardziej restrykcyjne w tym zakresie, a co za tym idzie, nakłada na przedsiębiorstwa kolejne ograniczenia. Budowa Elektrowni „Puławy” jest próbą wyjścia naprzeciw planowanym zmianom w przepisach.

DYWERSYFIKACJA DOSTAW SUROWCÓW

Nie mamy również wątpliwości, że obecne uzależnienie produkcji energii i ciepła w naszej firmie od węgla, sprawia, że w przyszłości możemy mieć spore trudności z rywalizacją na rynkach z innymi konkurencyjnymi podmiotami. Strategia Zakładów opiera się na poszukiwaniach tańszych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Gaz ziemny jest surowcem droższym aniżeli węgiel kamienny czy brunatny. Jednak jego wykorzystanie w energetyce nie stwarza problemów związanych z utylizacją żużla i popiołu. Ponadto liczymy, że w perspektywie kilku lat rozpocznie się w Polsce komercyjne wydobycie gazu łupkowego. Wówczas inwestycja realizowana obecnie przez Zakłady będzie wpisywać się w ogólnokrajową strategię uniezależniania energetycznego Polski od dostaw surowców z zewnątrz.