POWERPOL – nie mogło nas zabraknąć

| Perspektywy i inwestycje |

Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, w tym roku odbywał się pod hasłem „Rok 2015: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”. Uczestnicy debatowali nad potencjałem rozwoju polskiej branży energetycznej, w perspektywie najbliższych lat.

Dyskusje o przyszłości polskiej energetyki

Ze względu na znaczenie omawianych kwestii dla całości polskiej gospodarki, Kongres zgromadził przedstawicieli wszystkich liczących się podmiotów działających na rodzimym rynku.

W tym roku ekspertów i specjalistów branżowych zaproszono do Kazimierza Dolnego. Kongres rozpoczęła dyskusja nad przyszłymi losami polskiej elektroenergetyki w perspektywie najbliższych 35 lat. W dalszej kolejności dyskutowano na temat funkcjonowania energetyki jądrowej i gazowej w kontekście wykorzystania węgla, miejsca prosumentów we współczesnej energetyce i ciepłownictwie, oraz podjęto kwestię odnawialnych źródeł energii.

Energetyka jądrowa i gazowa – wróg czy przyjaciel węgla

Nasze Zakłady reprezentował Wojciech Kozak, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., który wraz z przedstawicielami firm m.in. Erbud Industry, Tauron, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Nuclear Power Plant Sales GE Hitachi oraz Alstom Power uczestniczył w III panelu pt. „Energetyka jądrowa i gazowa – wróg czy przyjaciel węgla?”.

Pierwsza część bloku dyskusyjnego skupiła się na realizowanych i planowanych projektach, ściśle związanych z budową czy też modernizacją konwencjonalnych mocy wytwórczych. W dalszej kolejności zaprezentowano słuchaczom zasadnicze kwestie dotyczące polskiego programu jądrowego, i ewentualnego zagrożenia dla energetyki opartej na węglu. Zaproszeni prelegenci próbowali również znaleźć odpowiedź na pytanie, czy polska energetyka gazowa ma potencjał rozwojowy i jak będzie sobie radzić w obecnych trudnych realiach rynkowych.