Potrzeby afrykańskiego rolnictwa

| Rynki zagraniczne |

Choć prawie 60% pracujących Afrykańczyków znajduje zatrudnienie w rolnictwie, to wytwarza ono zaledwie 25% PKB tego kontynentu. W czym zatem tkwi przyczyna takiego stanu rzeczy?

Emigracja ze wsi

Podstawowym czynnikiem, mającym wpływ aktualną sytuacją afrykańskiego rolnictwa jest odpływ młodych ludzi do miast. Perspektywa ciężkiej pracy na roli przy użyciu stosunkowo prostych narzędzi oraz ciągłego zmagania z trudnym klimatem odstręcza ich od powielania losu swoich rodziców. Choć rolnictwo jest tym sektorem, który w wielu miejscach Afryki napędza lokalną gospodarkę, to coraz mniej osób chce zajmować się nim zawodowo.

Paradoks pracy w rolnictwie

Afryka nie jest wyjątkiem, jeżeli chodzi o brak miejsc pracy dla młodych ludzi, których wciąż przybywa ze względu na strukturę demograficzną tego kontynentu. W samym tylko obszarze subsaharyjskim aktualnie mieszka ok. 200 mln osób w wieku 15 – 24 lat, a do 2045 r. ta liczba ma się podwoić. Jednak to właśnie rolnictwo jest jednym z sektorów, gdzie są największe szanse na zatrudnienie. Pracowników poszukują m.in. właściciele plantacji ryżu, którzy mogą zatrudnić zdecydowaną większość z 17 mln młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy w Afryce Subsaharyjskiej.

Konieczność stworzenia odpowiednich warunków

Afrykańscy eksperci zajmujący się rolnictwem wskazują, że ten sektor potrzebuje wsparcia systemowego oraz impulsu do rozwoju konkurencyjności. Jednym z najważniejszych elementów tych procesów jest poszerzenie dostępu rolników do rynku, ułatwianie im sprzedaży, a przez to stymulowanie ich do usprawniania stosowanych środków produkcji rolnej. Temu ma służyć m.in. Comprehensive African Agriculture Development Programme (CAADP), przyjęty przez liderów państwa afrykańskich. Zakłada lokowanie 10% budżetu krajów w rozwój rolnictwa. Jednak na chwilę obecną, z 54 państw tylko 9 zdecydowało się na wdrożenie tych założeń. Według Banku Światowego afrykański agrobiznes może być wart w roku 2030 aż trylion USD! Dlatego warto w niego zainwestować już teraz.