Potrzeba zmian w europejskim rolnictwie

| Rynki zagraniczne |

Eksperci z krajów Unii Europejskiej informują, że produktywność wspólnotowego sektora rolnego jest na granicy ryzyka. Wskazują, że zapobiec temu może większy nacisk na innowacyjność w rolnictwie.

Kierunki prac

Aby pobudzić unijne rolnictwo do wzrostu wydajności, tak bardzo potrzebnej w kontekście troski o bezpieczeństwo żywnościowe, wskazywane są takie działania jak konieczność efektywniejszych regulacji prawnych (zarówno w odniesieniu do unijnych polityk rolnych, jak i spójności pomiędzy nimi a umowami międzynarodowymi), skupienie się na innowacjach oraz budowa polityki wspólnotowej opartej na wiedzy. Podjęcie aktywności w tych obszarach ma, według ekspertów, prowadzić do wzrostu nie tylko produktywności, ale także konkurencyjności.

Dlaczego innowacje są tak ważne?

Według naukowców badających kwestie optymalizacji produkcji rolnej, dzięki wdrażaniu innowacji w tym obszarze gospodarki, jesteśmy w stanie pozyskać nie tylko ponad 60% więcej pożywienia, ale także zmniejszyć koszty jego wytworzenia o połowę! Co więcej każdy dodatkowy procent na rzecz produktywności oznacza bezpieczeństwo żywnościowe dla kolejnych 10 mln osób oraz wzrost dochodu o 500 EUR na jednego rolnika. Dlatego warto postawić nie tylko na dobrze skonstruowane ramy prawne, ale przede wszystkim na praktyczną implementację osiągnieć naukowych. Jednak do tego potrzebne są również działania mające na celu poprawę ich dostępności. A to może stanowić naprawdę poważne wyzwanie dla unijnego, w tym również polskiego rolnictwa.