Poszerzamy naszą sieć sprzedaży RSM

| Produkcja i surowce, Produkty |

Reagując na zwiększone zainteresowanie odbiorców, nasza Spółka zakupiła 380 zbiorników na roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) o pojemności 25 i 50 m3. To element realizowanego w Puławach planu rozwoju sprzedaży tego nawozu. Łączna wartość tej inwestycji to ponad 21,5 mln zł netto.

Rosnące zainteresowanie

Zainteresowanie RSM w Polsce rośnie coraz szybciej. Produkt otrzymujemy poprzez zmieszanie w stosunku molowym 1:1 roztworów – saletry amonowej i mocznika. Nawóz ten charakteryzuje się szybkim (szybszym niż postacie granulowane) i długotrwałym działaniem, także ze względu na zawartość trzech form azotu: amonowej, azotanowej i amidowej. W zależności od zawartości azotu ogólnego rozróżnia się trzy rodzaje roztworów: 28 proc. azotu oraz 30 i 32 proc.

Do niedawna zainteresowanie producentów rolnych RSM w Polsce nie było duże. Jego zużycie, stopniowo się zwiększa mimo niesprzyjających dla rolnictwa uwarunkowań ekonomicznych. Dobra efektywność tego typu nawożenia spowodowała zmianę nastawienia rolników. Wyniki są tak dobre, że nie zniechęca ich już nawet potrzeba zakupu nowych maszyn i urządzeń.

Efektywniej i taniej

W porównaniu do granulowanych form nawozów azotowych, produkcja RSM pochłania mniej energii, co oznacza, że cena jednostki składnika użytecznego zawartego w tym nawozie może być niższa. Zaoszczędzone w ten sposób czas i pieniądze mogą być przeznaczane przez rolników na inne cele.

Dodatkowo wzrost zainteresowania, nawożeniem roślin roztworem tego typu jest również skutkiem postępu technologii rolniczych w naszym kraju. Chodzi przede wszystkim o efektywne stosowanie ciekłych agrochemikaliów. Rolnicy mają dziś nieporównywalnie lepsze możliwości dostępu do odpowiednio przystosowanego sprzętu technicznego, jaki jest potrzebny w operacjach technologicznych związanych z transportem, magazynowaniem, przeładunkami i stosowaniem RSM w rolnictwie.

Uniwersalny nawóz

Roztwór saletrzano-mocznikowy jest uniwersalny, może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych. Jednocześnie należy podkreślić jego niezwykle szybkie i skuteczne działanie, zwłaszcza w warunkach niedoboru wilgoci w glebie.