Polskie rolnictwo w dobie cyfryzacji

| Rynek polski |

Polska wbrew stereotypom nie jest na szarym końcu w obszarze cyfryzacji gospodarki. Jeżeli chodzi o niektóre gałęzie przemysłu i usług dorównujemy pod tym względem Niemcom i Francuzom. Również polskie rolnictwo dostrzega możliwości drzemiące w podnoszeniu poziomu technologicznego poszczególnych gospodarstw. Postępująca cyfryzacja dociera również na polską wieś.

Systemy informatyczne w rolnictwie

Przyszłość rolnictwa to nowoczesne technologie i Internet. Gospodarstwa rolne coraz częściej korzystają z zalet różnych systemów informatycznych, które ułatwiają im codzienną pracę. Pierwszym takim systemem w Polsce stał się RolnikON – kompleksowy system informatyczny stworzony przez Polski Instytut Rolnictwa, przy współpracy wielu specjalistów.

Takie systemy wychodzą naprzeciw potrzebom rolników. Sektor rolno-spożywczy rozwija się bowiem w szybkim tempie i wymaga nowoczesnych rozwiązań by być bardziej efektywnym. System RolnikON umożliwia każdemu, bez dodatkowego przeszkolenia, usprawnienie zarządzania gospodarstwem.

Użytkownik prowadzi obowiązkowe rejestry, wypełnia wymagane dokumenty – dzięki temu zawsze jest na bieżąco. Posiada również funkcję wystawiania faktur, zarządzania uprawami, dawkami pożywienia dla zwierząt hodowlanych, kontrolowania przychodów i dochodów. Dostęp do aplikacji rolnicy mogą mieć z każdego urządzenia podłączonego do Internetu, bez konieczności instalacji programu.

Aktywizacja wsi w Internecie

W ostatnich latach powstało również wiele różnego rodzaju programów, dotyczących rozwoju wsi i społeczeństwa informacyjnego. W 2013 roku w Poznaniu po raz pierwszy miała miejsce konferencja „WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA” organizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Konferencja poruszała szereg zagadnień związanych z cyfryzacją obszarów wiejskich, innowacyjnością w rolnictwie oraz z tematyką postaw prokonsumenckich.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest również znane z innej inicjatywy „Sołectw@ w sieci”. To ogólnopolski konkurs na najlepszą wiejską stronę internetową. Ma na celu zachęcić liderów społeczności wiejskich do zwiększenia aktywności w Internecie.