Polska wieś się unowocześnia

| Rynek polski |

W ostatnich dniach opublikowano dane dotyczące przemian demograficznych, obejmujących sytuację w polskim rolnictwie. W ciągu ostatnich 10 lat polski sektor gospodarstw opuściło prawie 0,5 mln pracowników!

Rozwój technologiczny na polskiej wsi

Specjaliści są zgodni – kluczową przyczyną spadku ilości zatrudnionych w rolnictwie jest zwiększenie udziału maszyn w produkcji rolnej i rozwój technologiczny na polskiej wsi. GUS w opublikowanym raporcie zwrócił uwagę, że według pozyskanych danych do końca pierwszego kwartału 2013 roku w rolnictwie w naszym kraju pracowało łącznie 1.820.000 osób. Porównując te liczby z danymi sprzed roku dostrzegamy wyraźny spadek, o około 84 000 pracowników.

Efektywne rolnictwo

Wejście Polski do Unii Europejskiej, a tym samym wdrożenie systemu dotacji i dopłat sprawiły, że rolnicy uzyskali dostęp do środków umożliwiających unowocześnianie prowadzonych gospodarstw. Maszyny ułatwiły zwiększenie efektywności w rolnictwie, a tym samym pozwoliły zredukować koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Perspektywy na kolejne lata

Eksperci nie mają wątpliwości, że odpływ siły roboczej z rolnictwa to pozytywna informacja dla krajowej gospodarki. Polska odnotowuje bowiem znaczny przerost zatrudnienia w sektorze rolnym. Ostatnie lata pokazały jednak, że efektywność w rolnictwie dynamicznie wzrasta, jednak nadal pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, szczególnie w zestawieniu z państwami „starej UE”. Należy jednak podejrzewać, że kolejne 10 lat będzie wiązało się z dalszym odpływem pracowników z rolnictwa i równoczesną, rosnącą wydajnością poszczególnych gospodarstw.