Polska wieś on-line

| Rynek polski |

Trwają prace nad kształtem nowego okresu programowania dotacji unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2014-2020. Dotyczy to również Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), gdzie szczególnie duży nacisk ma być położony na kwestie informatyzacji polskiej wsi.

Priorytetem jest wiedza i komunikacja

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w nadchodzącym okresie programowania będzie dążył do powszechnej inkluzji cyfrowej na wsi, połączoną z procesami jej informatyzacji i komputeryzacji. W ramach postulatów złożonych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się projekty poświęcone m.in. powstaniu aplikacji ułatwiających współpracę z giełdami towarowymi, instytucjami takimi jaki ARiMR czy KRUS; uruchomieniu programów on-line do zarządzania gospodarstwem rolnym oraz wspomagających pracę sołectw, jak również utworzeniu bazy wiedzy (prawnej, marketingowej, edukacyjnej oraz zatrudnienia na wsi) niezbędnej dla rolników.

Być jak Niemcy

Aktualnie na wsi aż 71,1% ogółu gospodarstw domowych na wsi posiada przynajmniej jeden komputer; dostęp do Internetu ma 67,8% z nich. Powodami, dla których tłumaczy się brak dostępu do sieci są: niekorzystanie z niego, brak kompetencji do jego używania oraz koszty. I choć widać poprawę w dostępności do rządzeń informatycznych (m.in. za sprawą upowszechniania się smartfonów i tabletów, sprzedawanych przez operatorów sieci komórkowych) oraz wzrostu możliwości korzystania z bogatej oferty dostawców Internetu, to jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia w temacie informatyzacji polskiej wsi.

Niech przykładem będą dla nas nasi zachodni sąsiedzi, którzy właśnie pracują nad programem wdrożenia szybkiego Internetu w każdym domu (min. 50 Mb/s). Do 2018 r. ma to kosztować budżet federalny ok. 20 mld EUR.