Polska europejskim centrum produkcji żywności

| Bez kategorii, Rynek polski |

W Lublinie zaprezentowano raport pt. „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”. Najnowsza publikacja Centrum Kompetencji PUŁAWY została wydana pod honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego oraz stowarzyszenia Fertilizers Europe.

Metamorfoza polskiego rolnictwa

Wejście do Unii Europejskiej było przełomowym momentem dla rolnictwa polskiego, po którym nastąpiły liczne i znaczące zmiany. Rolnictwo stało się motorem krajowego eksportu. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wartość eksportu polskiej żywności systematycznie rośnie, a pod koniec 2015 r. wyniesie co najmniej 25 mld euro. Jesteśmy w tej dziedzinie potęgą i przykładem jak najlepszego wykorzystania dopłat do produkcji rolnej.

Polska ma potencjał i przewagę konkurencyjną

Lokalne produkty ze względu na wysoką jakość i niską cenę cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko krajowych klientów, ale także zagranicznych odbiorców. Stabilny wzrost wartości eksportu i jego dodatni bilans powinny więc zachęcić przedsiębiorców do zintensyfikowania działań w celu dalszego promowania polskich marek.

Właśnie teraz, gdy dużo eksportujemy, musimy intensywniej pracować nad naszymi markami, które zapewnią nam bezpieczeństwo w przyszłości. W interesie polskiej gospodarki leży również troska o to, aby nasze firmy docierały z produktami sektora rolno-spożywczego na nowe rynki zbytu, również te odległe geograficznie.

Cel: dalszy rozwój rolnictwa

Celem raportu jest wywołanie dyskusji nad modelem rozwoju polskiego biznesu rolnego. Jak podkreślają jego autorzy, to właśnie rolnictwo w ścisłej kooperacji z przemysłem spożywczym jest w stanie stworzyć strategiczny sektor gospodarki, dynamizujący rozwój Polski w nadchodzących latach.

Dla potrzeb raportu przeprowadzono badania socjologiczne wśród przedsiębiorców rolnych, z których jasno wynika, że stawiają sobie oni za cel kształcenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji właśnie w kierunku zarządzania swoimi gospodarstwami i produktami. To przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy, którzy rolnictwo traktują jako biznes i upatrują w nim szans na sukces zawodowy.

Badania przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych wskazują także, że polscy przedsiębiorcy rolni zdają sobie sprawę z wysokiej jakości swoich produktów i traktują to jako przewagę względem konkurencyjnych gospodarstw z innych krajów.