Polska chemia wkracza w fazę rozwoju

| Rynek polski |

W minionym tygodniu odbyła się w Warszawie debata ekspercka „Inwestycje firm chemicznych – potrzeby i możliwości”. Dyskusja, zorganizowana przez Polską Agencję Prasową, poświęcona została omówieniu aktualnej sytuacji w branży chemicznej, potencjalnym kierunkom rozwoju tego segmentu polskiej gospodarki, a także sposobom finansowania realizowanych i planowanych inwestycji. Jednym z partnerów wspierających debatę była Grupa Azoty.

Tendencja wzrostowa

Pozytywne wnioski z dyskusji stanowią potwierdzenie prognoz, że krajową branżę chemiczną czekają lata dynamicznego rozwoju. Warto bowiem pamiętać o stale poprawiającym się bilansie handlowym w tym segmencie gospodarki, jak również o niewykorzystanym w pełni potencjale. W opinii ekspertów i analityków, wzrastająca ekspansja na rynki pozaeuropejskie, pozwala patrzeć z optymizmem na przyszłość polskiej chemii.

Równanie w górę

Wśród długofalowych celów branży chemicznej w naszym kraju, wymieniono między innymi wzmocnienie znaczenia tego sektora w przetwórstwie przemysłowym, jak również zwiększenie udziału tej gałęzi polskiej gospodarki w tworzeniu całości narodowego PKB. Spośród realizowanych już działań wyróżniono natomiast rozwijanie eksportu na rynki zagraniczne, a także stałe zwiększanie poziomu technologicznego – zarówno w zakresie nowoczesności zastosowanych rozwiązań, jak i troski o środowisko.

6 miliardów na inwestycje

Wydatki inwestycyjne, jakie poniósł krajowy sektor chemiczny w 2013 r., zostały oszacowane na poziomie 6 mld zł! Wśród inwestycji o największym potencjale, planowanych do realizacji w najbliższych latach, wymieniono między innymi przygotowywany obecnie projekt petrochemiczny, które założenia opracowują wspólnie Grupa Azoty i Grupa Lotos.