Polska chemia liczy się w Europie

| Rynek polski |

Około 11 tys. przedsiębiorstw, ponad 131 mld zł wartości produkcji sprzedanej. To najważniejsze liczby dotyczące polskiego przemysłu chemicznego w 2012 r. Ma on kluczowe znaczenie w ocenie kondycji całości rodzimej gospodarki, jednak jego możliwości nie są jeszcze w pełni wykorzystywane.

Wzrasta sprzedaż chemikaliów

Do przemysłu chemicznego zaliczamy trzy główne grupy firm:

a) przetwórców tworzyw sztucznych i kauczuku,

b) producentów farmaceutyków,

c) przedsiębiorstwa zajmujące się chemikaliami i wyrobami chemicznymi.

Do tej ostatniej grupy zaliczają się „PUŁAWY” oraz powiązane z nimi podmioty tj. GZNF „Fosfory”, Zakłady Azotowe „CHORZÓW” czy Agrochem.

To właśnie ta ostatnia grupa firm zanotowała w 2012 r. aż 7-procentowy wzrost w wartości sprzedaży (średnia dla wszystkich branż wyniosła 1%), a w zestawieniu pod tym kątem 29 branż, znalazła się na wysokim, szóstym miejscu. Wartość sprzedanych produktów chemicznych i chemikaliów wyniosła prawie 58 mld zł, stanowiąc 5% sprzedaży w polskim przemyśle.

Eksport w górę

Producenci chemiczni, zajmują drugie miejsce pod względem wartości w krajowym eksporcie. W zeszłym roku branża chemiczna osiągnęła wzrost sprzedaży produktów za granicą o prawie 5%, osiągając poziom prawie 20 mld EUR. Jednocześnie odnotowano istotny spadek importu ww. produktów do poziomu ok. 26 mld EUR.

Możemy jeszcze więcej

Ważnym osiągnięciem polskiej chemii było zmniejszenie deficytu w handlu zagranicznym o ponad 2,5 mld EUR, spowodowanego m. in. zmianami na rynku, powstałymi w wyniku kryzysu ekonomicznego 2008 r. (spadek koniunktury u głównych odbiorców – w budownictwie i motoryzacji). Istotnym kierunkiem rozwoju tej gałęzi powinien być wzrost produkcji towarów wysoko przetworzonych, charakteryzujących państwa rozwinięte. I choć Polska zajmuje 8. miejsce w UE pod względem sprzedaży chemikaliów, to potencjał krajowych producentów jest ogromny. Pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłości, w której pozycja polskiej chemii w Unii Europejskiej i na świecie będzie rosła.