Planowanie upraw a różnorodność klimatyczna

| Ochrona środowiska |

Różnorodność klimatyczna znacząco wpływa na jakość i wielkość zbiorów, dlatego podczas planowania produkcji rolnej warto bliżej przyjrzeć się rocznej wysokości opadów czy temperatury powietrza. Co więcej, w zależności od szerokości geograficznej należy dokładnie analizować, jaki rodzaj zbóż i sposób uprawy będzie najbardziej odpowiedni. Często zamiast stosowania tradycyjnych monokulturowych metod, warto wykorzystać dużo bardziej innowacyjne rozwiązania.

Naukowcy, w ramach projektu realizowanego rzez Grains Research and Development, zebrali dane symulacji komputerowych z pól uprawnych i pastwisk. To pozwoliło im wyciągnąć daleko idące wnioski, że stosowanie w codziennym życiu informacji pogodowych zebranych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, może w znaczący sposób pomóc przewidzieć potencjał modeli rolniczych, stosowany podczas przycinania pastwisk. Badanie wykazało, że rolnicy przy planowaniu metod upraw powinni dokładnie rozważyć lokalne uwarunkowania klimatyczne. Okazuje się bowiem, że klimat charakterystyczny dla danej szerokości geograficznej oraz opady występujące w maju i czerwcu stanowią istotne czynniki warunkujące efektywność upraw.

Kluczowe jest nawodnienie

Główny badacz CSIRO (ang. The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) Dean Thomas stwierdził, że najlepsze wyniki są osiągane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod nawadniania, opartych na letnich wodach opadowych, które charakteryzują się większą ilością składników odżywczych. Ponadto nie są one aż tak szybko wypłukiwane z gleby, lecz dłużej magazynowane i wykorzystywane w ekosystemie.

Zaskakujące wyniki badań

I tak, każde z badanych pól, które wcześniej wysiano długoletnimi rodzajami traw, następnie obsiano zimowym rodzajem ziarna. Pozwoliło to na pozostawienie trawy w stanie uśpienia, przy użyciu niewielkich ilości wody w okresach wysokich opadów. Naukowcy doszli do wniosku, że wydajność ulega poprawie, jeśli dopasowuje się rodzaj i sposób uprawy do ogólnie panującego na danym obszarze klimatu. Ponadto oceniono, że najlepsze uprawy są możliwe poprzez stosowanie różnorodnych systemów, rozważne stosowanie monokultury, wykorzystywanie potencjału pastwisk czy użytków zielonych.

Klimat – istotny czynnik efektywnego rolnictwa

Dlatego tak istotną wagę należy przykładać do badania lokalnego klimatu oraz szacowania opadów, przypadających w poszczególnych porach roku. W tym przypadku przede wszystkim należy koncentrować się miesiącach wiosenno-letnich, jeśli zamiarem jest osiągnięcie wysokich zbiorów oraz wprowadzenie efektywnego systemu upraw.