Pierwsze półrocze: 37 mln zł zysku „PUŁAW”

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Nasze Zakłady zakończyły pierwsze półrocze z zyskiem netto na poziomie 37 mln złotych, wynikami EBIT i EBITDA, wynoszącymi odpowiednio 39 mln zł oraz 112 mln zł, a także przychodami ze sprzedaży w wysokości 1 763 mln zł.

Czynnikami, mającymi największy wpływ na wyniki finansowe, okazały się spadki w rolnictwie i branży chemicznej, kluczowych dla Grupy Azoty „PUŁAWY”. Jednocześnie odnotowaliśmy wzrost produkcji w najistotniejszych segmentach nawet o kilkanaście procent, co pozwala z optymizmem patrzeć na zbliżający się sezon nawozowy.

713 mln zł zysku Grupy Azoty

Ze względu na istotny wpływ wyników finansowych „PUŁAW”, na wyniki całej Grupy Azoty, jej Zarząd podjął decyzję o zaprezentowaniu również szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2013. Na podstawie wstępnych informacji z rynku, zysk netto został oszacowany na poziomie 713 mln zł, EBIT wyniósł 702 mln zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 821 mln zł!

Korzystne prognozy dla rynku nawozów

– Wchodzimy obecnie w sezon nawozowy, który wedle naszej oceny zapowiada się całkiem dobrze – komentuje Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za Segment Agro. Warto zwrócić uwagę, że wzmocnieniu uległa siła nabywcza rolników za sprawą dopłat bezpośrednich, które w tym roku są wyższe o blisko 100 zł na ha w stosunku do ubiegłorocznych. Nastąpiło również lekkie odbicie w cenach płodów rolnych – krajowe ceny zbóż są jednymi z najwyższych w regionie! Nasi eksperci podkreślają, że ceny nawozów azotowych są obecnie na zbliżonych poziomach do tych z roku ubiegłego, natomiast ceny na DAP i MAP (fosforan amonu) rosną.