Pierwsza edycja studiów podyplomowych dla doradców rolnych zakończona

| CSR |

W dniu 28 września 2013 roku w Warszawie na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się uroczyste zakończenie I edycji Studiów Podyplomowych dla doradców rolnych pt. „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”. Studia zostały zorganizowane przy współpracy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” w ramach działającego Centrum Kompetencji PUŁAWY.

Kształcimy na najwyższym poziomie

Celem projektu było przygotowanie specjalistów w zakresie najnowszych technologii zintegrowanej produkcji roślin oraz w zakresie obrotu nawozami i środkami ochrony roślin, w konsekwencji połączenie kanału dystrybucji środków chemicznych z systemem doradztwa w zakresie ich efektywnego i bezpiecznego stosowania.

Zrealizowany program edukacyjny obejmował łącznie 220 godz. zajęć wykładowych i praktycznych. Pracownicy firm dystrybucyjnych zdobyli aktualną wiedzę dotyczącą właściwości środków ochrony roślin i nawozów, ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz umiejętności wykorzystania jej w praktyce zawodowej.

Wiedza – podstawą sukcesu

W trakcie studiów został także zrealizowany program szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz program szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin. Ponadto uczestnicy opanowali nowoczesne metody doradzania w zakresie wyboru stosowanych nawozów lub środków ochrony roślin. Zdobyli umiejętności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi w zakresie doboru nawozów i pestycydów, wykonaniu planu nawozowego, a także w obliczeniach opłacalność stosowania nawozów, preparatów różnych firm. Uzyskali również możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych wymaganych w kontaktach z producentami rolnymi.

Studia ukończyło 32 osoby. Każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dwa certyfikaty upoważniające do obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla profesjonalnych użytkowników.