Pierwsi na polskim rynku chemicznym

| Rynek polski |

Miniony rok przejdzie do historii naszej Spółki, dzięki rekordowym wynikom jakie osiągnęliśmy. Skonsolidowany zysk netto wyniósł aż 600 mln zł, natomiast jednostkowy 596 mln zł. Udało się nam to mimo wzrostu kosztów produkcji. To już dziesiąty z rzędu rok, który nasze Zakłady kończą na plusie.

WZROST CEN

Na tak dobry wynik wpłynął wzrost cen praktycznie wszystkich naszych podstawowych produktów, a także wzrost wolumenu sprzedaży. Chodzi tu przede wszystkim o mocznik, którego sprzedaż wzrosła aż o 98 proc. w Segmencie Agro i o 58 proc. w Segmencie Chemia. To wszystko było możliwe dzięki ukończonej w ubiegłym roku modernizacji ciągu: Tlenownia – Amoniak – Mocznik. To, co również wpłynęło na wyższą sprzedaż w minionym roku obrotowym to poszerzenie naszej oferty handlowej dzięki przyłączeniu do naszej Grupy: GZNF „Fosfory” oraz „Azotów-Adipol” S.A.

PODWYŻKI CEN GAZU

Jednocześnie, gdy patrzymy na nasze wyniki należy przypomnieć, że w minionym roku obrotowym dwukrotnie podwyższano ceny gazu. W związku z tym jego udział w kosztach naszej firmy wzrósł z 51 do 57 proc. r/r. Pierwszą podwyżkę mieliśmy w lecie ubiegłego roku i wyniosła ona 11 proc., następnie wiosną tego roku przyszło nam się pogodzić z kolejną tym razem o 16 proc. Sytuacja ta pokazała jak ważna jest efektywność naszych instalacji amoniaku. Otóż nasz średni wskaźnik zużycia gazu na tonę amoniaku wynosi 845 m3 tymczasem światowy 1 100 m3. To zmniejszyło koszty związane z podwyżkami.

SPRZEDAŻ NAWOZÓW

Na dobre wyniki wpłynęła m.in. sprzedaż w Segmencie Agro, czyli nawozów. Udział tego segmentu w przychodach naszej Grupy wzrósł z 54 proc. do 63 proc. r/r. Około 2/3 przychodów pochodzących z tego segmentu to sprzedaż na rynku krajowym. Wysokie przychody były związane ze wzrostem cen w całym asortymencie naszej Grupy.

AMBITNE INWESTYCJE

O pozycji naszej Spółki na rynku świadczą też kolejne trzy lata, w trakcie których przeprowadziliśmy szereg inwestycji na szeroką skalę. Planujemy już następne. W ubiegłym roku obrotowym nasze wydatki na nie wyniosły prawie 290 mln zł. Ukończyliśmy trzy ważne przedsięwzięcia:

* przebudowę instalacji demineralizacji wody;
* przebudowę instalacji usuwania dwutlenku węgla z gazu do syntezy amoniaku;
* modernizację pakowni saletry.

To nie koniec. Jeszcze w 2012 roku chcemy ukończyć instalację odsiarczania spalin. Natomiast w nowym roku obrotowym zakończymy budowę nowej instalacji nawozów płynnych. Nasza Spółka jest też w trakcie realizacji budowy stokażu amoniaku oraz instalacji nawozów stałych wytwarzanych na bazie mocznika i siarczanu amonu.

ELEKTROWNIA PUŁAWY

Mamy w planach jeszcze jedną bardzo ambitną inwestycję. Trwają właśnie procedury związane z budową Elektrowni Puławy. Wraz z naszym partnerem PGE chcemy rozpocząć prace budowlane w 2015 roku. Natomiast uruchomienie elektrowni przewidujemy w 2017 r. Nasza spółka celowa Elektrownia Puławy Sp. z o.o. ogłosiła niedawno przetarg na generalnego wykonawcę całego projektu.