Perspektywy krajowego rynku zbóż

| Rynek polski |

Spadek cen zbóż w kraju to efekt stosunkowo wysokich zbiorów w Polsce i na świecie. Jednak prognozy pokazują, że w tym roku gospodarczym i tak będą one niższe niż rok wcześniej.

Ile zbierzemy?

Tegoroczny wolumen zbiorów zbóż podstawowych (w tym: jęczmień, pszenica, żyto, pszenżyto, mieszanki zbożowe) szacowany jest na poziomie 24,1 mln t. Wzrost dotyczyć będzie pszenicy (o 9%), żyta (o 14%) i pszenżyta (o 27%). Spadek zaś dotknie m. in. jęczmień (30%) i mieszanki zbożowe (22%). Zbiory kukurydzy będą niższe od zeszłorocznych o 2,3% i wyniosą ok. 3,9 mln t.

Ile zużyjemy w kraju?

Prognozy ekspertów wskazują, iż zapotrzebowanie rynku wyniesie 26,8 mln t. Niższa konsumpcja zbóż oraz spadek cen prawdopodobnie będzie skutkować wzrostem ich wykorzystania na cele przemysłowe (np. biopaliwa). Przewidywana zwiększona skala produkcji drobiu nie wystarczy, aby zamortyzować zmniejszenie produkcji wieprzowiny, co przełoży się na spadek wykorzystania zbóż jako paszy hodowlanej. Szacunki pokazują, że na ten cel zostanie przeznaczone ok. 16 mln t, czyli o 2% mniej w stosunku do ubiegłego roku.

Handel z zagranicą

Aktualnie Polacy eksportują najwięcej zbóż do Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, państw północnej Afryki oraz Arabii Saudyjskiej. Na początku bieżącego roku gospodarczego (w lipcu i sierpniu 2013) wywieziono o 23% więcej zbóż (ok. 680 tys. t) niż w tym samym okresie w sezonie 2012/2013. Podobną tendencję zaobserwowano w przypadku produktów pierwotnego przetwórstwa (wzrost o 31%) oraz wysoko przetworzonych (wzrost o 8%). Jednak według ekspertów ilość ziarna oraz towarów zbożowych będzie maleć ze względu na malejące zasoby krajowe oraz większe zbiory u silniejszych graczy na rynku europejskim. W związku z tym prognozowany eksport będzie wynosił ok. 2,9 mln t (2012/2013: 4,5 mln t). Natomiast na skutek m.in. spodziewanych niedoborów, import towarów zbożowych oraz ziarna może kształtować się na poziomie ok. 1,7 mld t.