Perspektywy dla Grupy Azoty PUŁAWY

Ze względu na charakter branży, w której funkcjonujemy, czynniki makroekonomiczne mają niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Azoty „PUŁAWY”. Warto w tym kontekście zastanowić się jakie perspektywy stoją przed naszą firmą w kontekście najbliższych miesięcy 2013 roku?

Co nam przyniósł 2012 rok?

Ogólne spowolnienie gospodarcze w 2012 roku, skutkujące słabszym popytem w kraju i za granicą, jak również wzrostem PKB, niższym niż zakładano, oraz jego prognozowany dalszy spadek, są na chwilę obecną głównymi wyzwaniami stojącymi przed Grupą Azoty „PUŁAWY”. Jednak według wskazań analityków, wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego, wpłynie na obniżenie inflacji, co w efekcie znajdzie odbicie w niżej oprocentowanych kredytach, a na dłuższą metę pomoże stymulować popyt. Ponadto na jego zwiększenie może również wpłynąć potrzeba rekonstrukcji zapasów, konsumowanych w ubiegłym roku. Nie można również zapominać o prognozowanym spadku wartości złotówki w stosunku do EUR (około 4%) i USD (około 8%). Jednak ta tendencja ma się odwrócić w drugiej połowie roku.

Co na to PUŁAWY?

Mając na uwadze powyższe czynniki, Grupa Azoty „PUŁAWY” postanowiła zareagować tak, aby złagodzić wpływ słabszej koniunktury. W związku z tym, na 2013 roku planowane są następujące działania:

• dywersyfikacja oferty handlowej,

• wprowadzenie nowej oferty produktowej,

• konkurowanie nie tylko na poziomie ceny, ale przede wszystkim jakości.

Niewątpliwie istotnym czynnikiem, mającym wpływ na szanse powodzenia wyżej wymienionych procesów, jest wprowadzona od stycznia tego roku obniżka cen gazu ziemnego, jednego z najważniejszych substratów w produkcji, w branży Wielkiej Syntezy Chemicznej.

Aby zapobiec niekorzystnym rezultatom wahań walut, a co za tym idzie – wpływowi na wyniki Grupy, wprowadzono politykę zarządzania ryzykiem walutowym, która ma zapewnić narzędzia do amortyzowania prognozowanych fluktuacji.

W Grupie siła

Osiągnięte w pierwszej połowie roku obrotowego 2012/13 bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Azoty  „PUŁAWY”, związane z modernizacją instalacji (wpływ na spadek ceny i wzrost jakości), nieustanne staranie o jak najlepszą obsługę klientów poprzez odpowiadanie na ich potrzeby, jak również dywersyfikacja dostaw surowców, potwierdzają, że Grupa jest w stanie osiągnąć cele zakładane na ten rok. Ponadto niebagatelny wpływ na ich realizację będzie miał fakt połączenia się „PUŁAW” z GK Azoty Tarnów w GK „Azoty”. W ramach wspólnej strategii, połączenie potencjałów i doświadczeń daje szansę na jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie efektu skali i synergii. Dzięki wspólnym pracom na rzecz unowocześniania produkcji i poszerzania asortymentu, konsolidacja pozwoli utrzymać Grupie przewagę nad konkurencją na rynku krajowym i międzynarodowym.