Paweł Jarczewski w czasie konferencji „Nafta Chemia 2012”

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Prezes Zarządu „PUŁAW” Paweł Jarczewski wziął udział w Konferencji „Nafta Chemia 2012”, która odbyła się w Warszawie 23 stycznia 2013 roku. Podczas sesji panelowych poruszano kwestie związane z aktualną sytuacją polskiego rynku chemicznego i paliwowego w Polsce.