Otwarcie nowej inwestycji nawozowej!

| Nasze zakłady |

15 października nastąpiło oficjalne uruchomienie instalacji produkcyjnej nawozów stałych. To końcowa inwestycja Nowego Kompleksu Nawozowego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 450 mln zł.

Plany stały się rzeczywistością

Kiedy kilka lat temu na czele Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY stał Paweł Jarczewski (obecnie Prezes Zarządu Grupy Azoty), zapowiadał on budowę Nowego Kompleksu Nawozowego. Grupa Azoty PUŁAWY podjęła to wyzwanie i już w 2013 r. spółka mogła poszczycić się gotową pierwszą częścią inwestycji.

Przekazano wtedy do użytku pierwszą tej klasy w Europie i trzecią na świecie instalację odsiarczania spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego: instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki: PULASKA (o zdolności produkcyjnej 190 tys. ton rocznie), RSMS oraz centrum logistyczne dla nawozów granulowanych. Pierwszy etap inwestycji wymagał nakładów rzędu 360 mln zł.

Obecnie oddawana jest do użytku instalacja do produkcji nawozów stałych PULGRAN i PULGRAN S. Koszt finalnej inwestycji Nowego Kompleksu Nawozowego to ponad 200 mln zł. A łączne wydatki Grupy Azoty PUŁAWY w zakresie Nowego Kompleksu Nawozowego wyniosły niemal 460 mln zł.

Zapotrzebowanie na nawozy z siarką rośnie

Znaczna część krajów europejskich musi się zmagać z wygórowanymi ograniczeniami emisji siarki w powietrzu, co doprowadziło do jej niedostatków w glebach uprawnych. Niedobory siarki i dodatnią reakcję na nawożenie tym składnikiem stwierdzono najpierw w Irlandii i Szkocji, a następnie w Anglii, Niemczech, Szwecji i Danii.

Wiosną 2008 r. Grupa Azoty PUŁAWY uruchomiła międzynarodowy projekt badawczy w zakresie wykorzystania nowych nawozów z dodatkiem siarki na obszarze Polski, Czech i Niemiec. Na podstawie zebranych danych dokonano oceny nawozów nowej generacji, przed wdrożeniem ich do produkcji i dystrybucji. Chodzi głównie o nawozy na bazie mocznika i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM.

Nowa inwestycja, korzyści dla firmy

Obecnie da się zauważyć rosnące zapotrzebowanie rolników na nawozy. Coraz częściej przedsiębiorcy rolni poszukują nowych rodzajów nawozów, które najlepiej dopasują się do specyfiki ich upraw oraz warunków glebowych i klimatycznych. Dlatego tworzymy produkty „szyte na miarę”, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb finalnego odbiorcy.