Otwarcie nowej instalacji stokażu amoniaku

| Nasze zakłady |

W poniedziałek 6 października na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odbyło się uroczyste otwarcie stokażu amoniaku. W wydarzeniu udział wzięli: minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński, metropolita lubelski – abp Stanisław Budzik, Prezes Zarządu Grupy Azoty – Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY – Marian Rybak, członkowie zarządów Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty PUŁAWY oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Zrównoważony rozwój segmentu nawozów

Jako jeden z największych producentów amoniaku w Unii Europejskiej (5% zdolności produkcyjnych w całej Unii Europejskiej), dążymy do dalszego utrzymania tej wysokiej pozycji. Sfinalizowana obecnie inwestycja pozwoli zwiększyć nasze zdolności produkcyjne i przetwórcze amoniaku.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. postawiły na budowę dużego stokażu amoniaku w celu podniesienia efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji. Decyzję o realizacji inwestycji podjęło Walne Zgromadzenie dnia w grudniu 2010 r. Całość inwestycji, obejmującą budowę instalacji stokażu o pojemności 15 000 ton wraz z systemem rozładunku i załadunku cystern kolejowych i samochodowych kosztowała 108,5 mln zł.

Inwestycja z perspektywą na przyszłość

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku, nasza strategia zarządzania ryzykiem wymaga tego rodzaju innowacyjnych inwestycji. Aktualnie standardem na rynku producentów amoniaku jest posiadanie dużych, bezciśnieniowych stokaży amoniaku. Co więcej, tego typu rozbudowa pozwoli na uelastycznienie planowania prac remontowych bez konieczności ograniczania produkcji. Chcemy stworzyć sobie przede wszystkim możliwość zakupu i magazynowania amoniaku dla podniesienia sprawności naszej działalności produkcyjnej.

Po oddaniu inwestycji do użytku ,wszelkie możliwe czasowe ograniczenia w produkcji amoniaku zostaną wyeliminowane i nie będą wiązać się z zakłóceniami pracy instalacji do produkcji mocznika, RSM i melaminy. Nowy zbiornik będzie stanowił bezpieczny bufor w przypadku ograniczeń w dostawach gazu i tlenu – szczególnie w okresach zimowych, gdy odstawianie i włączanie do ruchu instalacji odbywa się pod szczególnym rygorem technicznym.