Organiczny nie znaczy bez nawozu

| Ochrona środowiska |

Rolnicy decydujący się na organiczną uprawę roślin muszą zrezygnować z wielu udogodnień jakie niesie za sobą sztuczne nawożenie. Rolnictwo ekologiczne nie zakazuje jednak całkowicie korzystania z nawozów, w tym z nawozów azotowych.

Nawóz w rolnictwie ekologicznym

Ekologiczna produkcja żywności z definicji opiera się na jak największej ilości naturalnych metod upraw. Żyzność gleby utrzymuje się poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych. Użycie tych ostatnich zalecane jest tylko w koniecznych przypadkach, w celu uzupełnienia składników mineralnych w glebie.

Zielone nawozy

Nawóz ma utrzymywać lub podwyższać aktywność gleby oraz stworzyć optymalne warunki rozwoju roślin. W gospodarstwach ekologicznych, stosuje się obornik, kompost, gnojówkę czy wodę gnojową jako nawóz podstawowy. Jego uzupełnieniem może być nawóz mineralny (mielone skały, kreda nawozowa, boraks, skały fosforowe), nawozy organiczne (mączka z kości, kora drzewna, trociny), czy osady z naturalnych zbiorników wodnych.

Nawozy azotowe – niedozwolone?

Rodzaj dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym nawozów regulują przepisy prawa a ich wykaz prowadzony jest na bieżąco przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wśród niedozwolonych środków do użytku w gospodarstwach ekologicznych wymienia się między innymi nawozy na bazie odpadów komunalnych, odchody z ferm zwierząt futerkowych, a także nawozy mineralne produkowane przemysłowo (w tym popioły węgla z elektrociepłowni, kotłowni, zakładów przemysłowych). W ostatniej grupie znajdują się także nawozy azotowe.

Do niedawna ich stosowanie było całkowicie zakazane. Obecnie, do użytku w gospodarstwach ekologicznych dopuszczone są nieliczne nawozy azotowe. Producenci rolni chcący rozpocząć ekologiczną uprawę roślin nie są więc skazani jedynie na nawożenie kompostem i obornikiem.

Dlaczego warto?

Odpowiednio stosowane nawozy azotowe nie powodują negatywnych zmian w środowisku glebowym. Ich właściwe stosowanie nie powoduje gromadzenia się azotanów w glebie czy przenikania związków azotu do wód gruntowych. Rolnictwo ekologiczne, które z definicji nie jest przecież rolnictwem intensywnym, może wiele zyskać na rozsądnym wykorzystaniu nawozów azotowych, zwiększając ilość plonów z hektara. Wyższy plon wpływać z kolei powinien na spadek cen żywności ekologicznej i stopniowe upowszechnianie tego modelu upraw owoców i roślin.