Opolskie kwitnie

| Rynek polski |

Najmniejsze województwo w kraju (941 187 ha) jest prawdziwym liderem w produkcji rolnej. I zawdzięcza to nie tylko korzystnym warunkom klimatyczno-glebowym.

Dominacja wsi

Obszary wiejskie zajmują ok. 92% powierzchni całego województwa i są zamieszkiwane przez niemal połowę jego mieszkańców. Sektor rolniczy jest tu bardzo silnie eksponowany oraz wspomagany przez lokalny samorząd. Dlatego od 1997 r. prężnie funkcjonuje tu program „Odnowa Wsi”, aktywizujący lokalne społeczności.

Sprzyjające warunki rozwoju

Województwo opolskie charakteryzuje się długim okresem wegetacji (200 – 225 dni) przy jednocześnie łagodnych zimach oraz dobrymi glebami o średnim wskaźniku bonitacji 1,06. Aż 498 723 ha gruntów znajduje się w dobrej kulturze rolnej. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest najwyższy w Polsce – 81,5%. Lokalni producenci rolni potrafią to wykorzystać. Dzięki zaawansowanej mechanizacji prac oraz wykorzystaniu nawozów sztucznych (191,2 kg/ha / średnia krajowa: 125,8 kg/ha) osiągają oni plony zbóż plasujące się wysoko ponad przeciętne wartości (57 dt/ha / średnia krajowa: 37 dt/ha). Skutkiem tego Opolskie ma udział w krajowej produkcji zbóż na poziomie ok. 6%.

Przyciąganie kapitału

Nic dziwnego zatem, że Opolszczyzna to atrakcyjny region dla inwestorów z branży rolno-spożywczej. Swoje zakłady produkcyjne mają tu m.in. takie firmy jak Zott, Nestle, Diamant, Suedzucker Polska czy Nutricia. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu obszarów rolnych oraz modernizacji całego sektora, województwo opolskie to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w kraju.