Odpowiedzialność i Troska – jak dbać o ekologię

| Nasze zakłady |

Program „Odpowiedzialność i Troska” to formalne zobowiązanie przedsiębiorstwa do ciągłej pracy nad rozwojem wszystkich aspektów działalności, obejmujących ochronę środowiska, bezpieczeństwo procesowe i ochronę zdrowia.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, które odbyło się na przełomie września i października w Toruniu, to największe przedsięwzięcie organizowane w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Wśród uczestników tej konferencji nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Naszych Zakładów.

Podczas tegorocznego Forum Ekologicznego Katarzyna Stasiak, dyrektor w Grupie Azoty PUŁAWY, przekonywała uczestników o zaletach, jakie wiążą się z uczestnictwem w Programie. Obecnie w myśleniu o biznesie kwestia ekologii to odpowiedzialność rozumiana w kontekście zrównoważonego rozwoju. Realizacja Programu wpłynęła na ukierunkowanie naszego biznesu w stronę wypracowania dodatkowych wartości społecznych i gospodarczych.

Grupa Azoty PUŁAWY – firma proekologiczna

Nasz model biznesowy opiera się na trosce o ochronę środowiska i jest to zrównoważone podejście rozwojowe. Podczas realizacji zadań Programu „Responsible Care” skierowaliśmy nasze działania na budowanie tzw. wartości dodanej, w tym przypadku korzyści dla społeczności i gospodarki lokalnej. Zaowocowało to nowymi, pozytywnymi relacjami z władzami lokalnymi oraz pozwoliło na budowanie długofalowych i bezpośrednich relacji z uczniami, nauczycielami oraz ich rodzinami.

Aktywność ekologiczna

Grupa Azoty PUŁAWY od wielu lat uczestniczy organizacyjnie, merytorycznie i finansowo w akcjach ekologiczno-edukacyjnych prowadzonych przez Sekretariat Programu Ramowego „Responsible Care”. „Drzewko za Butelkę” to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych akcji. W zamian za plastikowe opakowania, które trafią do recyklingu, uczestnicy otrzymują sadzonki drzew i krzewów.

Warto wymienić również „Ekologiczną Akademię Umiejętności”, która stara się przybliżać nauczycielom z lokalnych szkół regulacje prawne i stosowane przez przemysł rozwiązania, w zakresie wybranych problemów ekologicznych.

Ponadto należy wspomnieć o konkursie fotograficznym „Złap zająca”, skierowanym do pracowników firm uczestniczących w Programie „Odpowiedzialność i Troska”. Ma on za zadanie pobudzić przyrodniczą wrażliwość wśród osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach branży chemicznej.