Odpowiedzialne PUŁAWY

| Ochrona środowiska |
Chemists are meeting in Spodek/fot. photopin.com

Grupa Azoty PUŁAWY, należąc do stowarzyszenia Fertilizers Europe, zrzeszającego czołowych producentów nawozów, aktywnie działa na polu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W związku z tym od 2008 roku realizuje program pn. „Opieka nad produktem”.

Jakość jest najważniejsza

Program „Opieka nad produktem” jest kompleksowym narzędziem, pozwalającym monitorować cały cykl życia towarów. Opiera się on na międzynarodowych standardach oraz przepisach dotyczących jakości. Dzięki temu członkowie Fertilizers Europe, w tym Grupa Azoty PUŁAWY, są liderami zmian w zakresie odpowiedzialnej produkcji nawozów.

„Opieka” w PUŁAWACH

Decyzja o jego wdrożeniu była ważnym momentem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Realizacja tego programu obliguje bowiem „PUŁAWY” do zagwarantowania, iż cały proces wytwarzania nawozów – od momentu pozyskania surowców i półproduktów, aż do chwili dystrybucji produktów końcowych – jest neutralny dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Potwierdzona rzetelność

Uczestnicy programu „Opieka nad produktem” podlegają także certyfikacji jakości prowadzonych działań. W PUŁAWACH pierwszy audyt, zakończony wydaniem certyfikatu, miał miejsce już w 2008 roku i został przeprowadzony przez spółkę SGS. Ostatni był realizowany w 2011 r. przez Det Norske Veritas i również zakończył się pozytywnym wynikiem. Eksperci z Norwegii potwierdzili, iż Grupa Azoty PUŁAWY wypełnia zasady programu „Opieka nad produktem” oraz że wszystkie jego wytyczne zostały wdrożone w ramach funkcjonowania Spółki.