Obiecujące perspektywy sprzedaży unijnej pszenicy

| Rynki zagraniczne |

Komisja Europejska przedstawiła prognozy związane z handlem zagranicznym w obszarze zbóż. Kraje członkowskie wspólnie wyeksportują aż 30 mln t pszenicy do czerwca 2015.

Sprzyjające warunki

Prognozy Komisji Europejskiej wskazują na stabilną sytuację w zakresie sprzedaży pszenicy poza Wspólnotę, bowiem przewidywany poziom będzie zbliżony do tego z czerwca 2014 r. (29,99 mln t). Na dobrą passę unijnych producentów rolnych wpływa spadek wartości euro w stosunku do dolara amerykańskiego oraz niepewna sytuacja na rynku ukraińskim oraz rosyjskim. Z powodu panującego tam konfliktu hrywna i rubel tracą na wartości, zatem lokalnym eksporterom sprzedaż pszenicy za granicę aktualnie się nie opłaca.

Ważni klienci

Czołowo producenci pszenicy z krajów członkowskich zyskują również na bliskim sąsiedztwie z Afryką, a w szczególności z państwami położonymi w jej północnej części. Przykładowo Francja i Rumunia są liderami pod kątem wygranych przetargów na dostawę pszenicy do Egiptu, który jest największym importerem tego zboża na świecie. Również Polska, której głównym kierunkiem eksportowym były Niemcy, przeorientowała się na Afrykę. W pierwszym kwartale 2014 r. już prawie połowa polskiego eksportu pszenicy trafiła właśnie tam. Dzięki stosunkowo wysokiej konkurencyjności, Polska w 2013 r. zapewniła sobie aż 12-procentowy udział w dostawach zboża z UE na obszar Afryki Wschodniej.