O rolnictwie w Puławach

| CSR |

W listopadzie 2012 roku, z inicjatywy Centrum Kompetencji PUŁAWY odbyła się w auli Puławskiej Szkoły Wyższej konferencja „NAUKA, BIZNES, ROLNICTWO – nowe realia”. To spotkanie było dobrą okazją do spotkania się przedstawicieli tych sektorów i dyskusji na interesujące ich tematy.

Ważne tematy

Konferencja składała się z kilku paneli dyskusyjnych. Zgromadzeni przedstawiciele świata biznesu, rolnictwa, nauki oraz producentów rolnych mogli skoncentrować się na takich zagadnieniach jak otoczenie rolnictwa, bazujące na Wspólnej Polityce Rolnej, czy zrównoważone zarządzanie nawozami. Ważną częścią puławskiego spotkania była również prezentacja platformy e-commerce, wdrożonej przez Grupę Azoty PUŁAWY. To nie tylko e-sklep, ale także baza wiedzy o produktach i ich zastosowaniu; narzędzie służące logistyce, marketingowi oraz zapewniające fachowe raporty analityczne. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwo ma szansę efektywnie dystrybuować swoje towary i jednocześnie poszerzać pole współpracy ze swoimi klientami poprzez stałą wymianę informacji.

Zróżnicowane i komplementarne audytorium

W konferencji „NAUKA, BIZNES, ROLNICTWO – nowe realia” wzięli udział przedstawiciele Grupy Azoty PUŁAWY oraz innych konsorcjantów, współtworzących Centrum Kompetencji, reprezentanci administracji publicznej (w tym także na poziomie ministerialnym), instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń branżowych, przemysłu nawozowego, podmiotów z otoczenia rolnictwa, producentów rolnych oraz mediów. Dzięki tak szerokiemu spectrum zgromadzonych uczestników, spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Jednym z istotnych wniosków płynących z konferencji jest konieczność szerszej popularyzacji wiedzy dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej, jak również skutecznych i efektywnych metod nawożenia w rolnictwie.

Honorowy patronat nad konferencją „NAUKA, BIZNES, ROLNICTWO – nowe realia” objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stowarzyszenie Fertilizers Europe. Od strony medialnej inicjatywie patronowało Wydawnictwo Farmer.