O niestabilności cen żywności jako jednym z zagrożeń globalnych

| Rynki zagraniczne |

Papież Franciszek odniósł się do wyzwań związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa żywnościowego podczas 39. corocznej konferencji Międzynarodowej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Odnosimy się do kwestii, które zostały przez niego poruszone, ponieważ dotyczą producentów rolnych, a także globalnych problemów żywnościowych.

W swoim przemówieniu adresowanym do reprezentantów ponad 120 krajów, papież zwrócił uwagę na trzy główne tematy: zmniejszenie ilości marnowanej żywności, umocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz ustabilizowanie cen jedzenia na rynku.

Niewykorzystana żywność stoi na przeszkodzie do zredukowania głodu

Papież podkreślił, że „statystyki dotyczące ilości marnowanej żywności są powodem do zmartwień”. Najnowsze dane pokazuję, że aż ⅓ wyprodukowanej żywności jest wyrzucana. W przeciętnym domu Europejczyka aż 20-30% zakupionego jedzenia nie jest wykorzystywane, z czego ponad ⅔ nadal nadaje się do spożycia.

Franciszek zasugerował zmianę naszego stylu życia, zwracając uwagę na to, że codzienne, małe gesty, mogą być budulcem lepszego jutra dla ludzkiej rodziny. Zaapelował tym samym o działania na rzecz właściwego kształtowania świadomości społecznej w zakresie potrzeby racjonalnego wykorzystania żywności.

Musimy działać solidarnie

Wspólne dążenie do wypełnienia misji FAO było kolejnym punktem wystąpienia papieża. Podkreślił on, że „jeżeli wszystkie kraje członkowskie będą wspierały się nawzajem w działaniach, uda się na nowo powrócić do pierwotnej roli organizacji”. W ten sposób nawiązał do widniejącej na logo FAO, łacińskiej sentencji „Fiat panis” – „Niech stanie się chleb”.

Dalsza decentralizacja struktur i obecność FAO na terenach wiejskich, to według papieża jedyna droga do lepszego zrozumienia potrzeb mieszkańców naszej planety, i zwiększenia roli organizacji w służbie na wszystkich kontynentach.

Wzrost cen żywności

Papież Franciszek, odnosząc się do badań FAO, zauważył dynamiczne fluktuacje cen żywności, a także ich wzrost w perspektywie ostatnich lat. W swoim przemówieniu papież podkreślił, że powodów tej sytuacji jest wiele, a rosnące ceny żywności mają związek m.in. z globalnymi zmianami klimatycznymi.

W dokumentach FAO czytamy, że ocieplenie klimatu może pogorszyć dostęp do żywności oraz zachwiać stabilnością jej produkcji. Rolnictwo na świecie musi poddać się poważnej transformacji, aby sprostać wyzwaniom stawianym przed nim.

„Co możemy zrobić? Co już robimy?”

W opinii papieża Franciszka, w gestii Organizacji ds. Żywności i Rozwoju Rolnictwa pozostaje pogłębianie współpracy pomiędzy jej organami oraz edukacja społeczeństwa na temat wyzwań stojących przed władzami państw, w kształtowaniu dobrych zwyczajów żywieniowych.

Natomiast to w rękach rolników leży korzystanie z najnowszych technologii oraz najlepszych produktów, aby zapewnić stabilność i jakość plonów, która bezpośrednio wpływa na globalny dostęp do żywności. Swoje przemówienie papież Franciszek zakończył deklarując, że Kościół, świadomy dzisiejszych zagrożeń, wspiera FAO w swoich działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywieniowego.