NOXy® – obieramy kierunek na czyste powietrze

| Ochrona środowiska |

Unia Europejska jest niestrudzonym obrońcą czystego powietrza. Na przestrzeni 22 lat wprowadzone kolejne normy Euro obniżające emisje spalin – o 97% w przypadku tlenków azotu i 98% w przypadku cząstek stałych. Wdrożono na masową skalę technologię oczyszczania spalin z użyciem systemu SCR (Selective Catalytic Reduction), wykorzystującej 32,5 % wodny roztwór mocznika znany jako AdBlue®, dzięki któremu groźne tlenki azotu ulegają rozkładowi na bezpieczne dla środowiska azot i parę wodną. W związku z regulacjami dotyczącymi emisji spalin stałego zaopatrzenia w AdBlue® będą potrzebowały wszystkie nowo wyprodukowane pojazdy wyposażone w technologię katalitycznej redukcji spalin SCR.

Grupa Azoty jako jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie śmiało podejmuje to wyzwanie i jako największy w regionie producent mocznika oferuje 32,5% roztwór mocznika AdBlue® pod własną marką: NOXy®.

Grupa Azoty i NOXy® to gwarancja najwyższej jakości AdBlue® produkowanego bezpośrednio z czystego roztworu mocznika przeznaczonego wyłącznie na cele techniczne. Wychodząc naprzeciw wymaganiom Unii Europejskiej i potrzebom przemysłu, Grupa Azoty oferuje coś więcej niż tylko NOXy®. Proponuje całą kompleksową linię produktową pod nazwą RedNOx®.

Linia RedNOx® obejmuje:

 • NOXy® AdBlue® (32,5% roztwór mocznika) – produkt redukujący emisje generowane przez pojazdy;
 • LIKAM® (25%) – woda amoniakalna;
 • PULNOx® (roztwory mocznika 35%, 40% i 45%) – produkty dedykowane do redukcji zanieczyszczeń powstających w przemyśle wysokoemisyjnym (elektrownie, elektrociepłownie, spalarnie, koksownie, cementownie).

Jako największy w regionie producent mocznika Grupa Azoty PUŁAWY posiada zdolności produkcyjne potrzebne do zaspokojenia rosnącego popytu zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach sąsiadujących.

NOXy® to znacznie więcej niż Adblue® w najwyższej jakości. Znacznie więcej niż 32,5-procentowy roztwór technicznie czystego mocznika. NOXy® to przede wszystkim komplementarne rozwiązanie Grupy Azoty. Łańcuch współzależnych wartości, która Grupa Azoty zapewnia, dostarczając rozwiązania na miarę czasów – poczynając od zaawansowanego reżimu technologicznego, poprzez jakość potwierdzoną w akredytowanym laboratorium, aż do partnerskiej obsługi klienta.

Grupa Azoty nie tylko produkcyjnie, ale również logistycznie jest w stanie zaspokoić stale rosnący popyt na Adblue®. Warto również zanaczyć, że jako jedyni w Polsce posiadamy licencję światową na produkcję i używanie nazwy Adblue®.

Grupa Azoty wraz z autoryzowanymi dystrybutorami NOXy® jest w stanie dostarczyć NOXy®: luzem, w dedykowanej autocysternie, jak i w różnych opakowaniach do każdego miejsca w Polsce i Europie, nawet w kilka godzin od zgłoszonego zapotrzebowania. Restrykcyjne normy produkcyjne, przechowywania oraz transportu – bezapelacyjna zgodność z normą ISO 22241 – Grupa Azoty uzupełnia cyklicznymi szkoleniami, tak by każdy element łańcucha NOXy® był szyty na miarę dynamicznie zmieniającej się na sytuacji na rynku.

Kilkuletnie doświadczenie Grupy Azoty w zakresie produkcji i dostaw jest gwarantem:

 • najwyższej jakości produktów,
 • terminowej realizacji zamówień,
 • wysokiej jakości obsługi klienta.

Korzyści wynikające ze stosowania NOXy®:

 • spełnienie wymogów obowiązującej normy EURO IV, EURO V, EURO VI,
 • mniejsza emisja cząstek stałych,
 • mniejsza emisja tlenków azotu,
 • niższe zużycie paliwa – o 3-5%,
 • zwiększenie wartości samochodu przy odsprzedaży i niższe opłaty za autostrady w EU.

Przede wszystkim stosując NOXy®, wszyscy obieramy kierunek na czyste powietrze.