Nowy-stary zarząd w Puławach

| Nasze zakłady |

Dobiegł do końca proces wyboru członków zarządu Zakładów Azotowych w Puławach. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z osobami ubiegającymi się o stanowiska we władzach naszych Zakładów, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o ponownym wyborze dotychczasowych przedstawicieli Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZA „PUŁAWY” prof. Cezary Możeński tak podsumował decyzję Rady Nadzorczej: „Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że po tak udanej kadencji, po trzech – bardzo dobrych, może nawet najlepszych w historii Zakładów Azotowych PUŁAWY – latach, Zarząd, który stanął w całości do konkursu, zyskał akceptację Rady Nadzorczej, bardzo wysokie noty, jeśli chodzi o ranking i w związku z tym rada nie miała żadnych wątpliwości i wszyscy dotychczasowi członkowie zarządu zostali powołani jednogłośnie„.

Znamy nowego Prezesa

O wyborze Prezesa Zarządu Pawła Jarczewskiego zadecydowała przede wszystkim bardzo dobra ocena dotychczasowych prawie pięciu lat sprawowania przez niego tej funkcji. Podczas tego okresu Spółka zrealizowała inwestycje za 1,2 mld zł a kolejne inwestycje na ok. 1mld zł są w trakcie realizacji przy tym Spółka zanotowała historycznie najlepsze wyniki. Podczas gdy jeszcze w 2008 roku przychody ze sprzedaży Puław wynosiły 2,5 mld zł, to za ostatni rok obrotowy 2011/12 wzrosły do 4 mld zł, przy rekordowym zysku netto na poziomie 600 mln zł.

Paweł Jarczewski jest prezesem od 1 kwietnia 2008 roku. Obecnie jest również wiceprezydentem Fertilizers Europe. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego tej organizacji. Ponadto wypełnia swoje obowiązki jako członek konwentu Politechniki Lubelskiej i UMCS w Lublinie. Od kilku lat jest również członkiem Rady ds. Innowacji Województwa Lubelskiego.

Kto będzie zarządzał w „PUŁAWACH”?

Wraz z wyborem prezesa wskazano również nowych: wiceprezesa i członków Zarządu Zakładów Azotowych „PUŁAWY”. Za politykę personalną i realizację inwestycji przedsiębiorstwa będzie odpowiedzialny wiceprezes Marian Rybak. Marek Kapłucha, który jest członkiem Zarządu od 2009 roku, nadal będzie odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, logistykę oraz zakupy surowców. Wojciech Kozak będzie sprawował pieczę nad procesem produkcji w Zakładach oraz kwestie związane z dostarczaniem energii elektrycznej do Spółki. Natomiast Zenon Pokojski będzie odpowiedzialny za obszary związane ze strategią i rozwojem oraz wsparciem produkcji.

Wpływ na politykę Firmy

Wybór Pawła Jarczewskiego na stanowisko Prezesa Spółki Zakładów Azotowych w Puławach oznacza dla nas kontynuację realizacji planu inwestycyjnego oraz silne uczestnictwo „PUŁAW” w procesie konsolidacji.