Nowy prezes 'PUŁAW’

| Nasze zakłady |

W dniu 8 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty „PUŁAWY” mianowała Mariana Rybaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Dotychczas pełnił on funkcję członka Zarządu i Wiceprezesa Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Nowy Prezes Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Lublinie, w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn (kierunek – obrabiarki, narzędzia, techologia budowy maszyn).

Od sierpnia 2008 roku do lipca 2013 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY”. W listopadzie 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki po raz kolejny powołała go na Członka Zarządu i Wiceprezesa Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Od 1982 roku związany z Grupą Azoty „PUŁAWY” (zajmowane kolejno stanowiska: kierownik Pracowni Badań Nieniszczących w Wydziale Dozoru i Badań Technicznych; kierownik Zespołu Remontowego Zakładu Amoniaku II; zastępca kierownika Zakładu Utrzymania Ruchu; inżynier Utrzymania Ruchu).

W latach 1968-1971 zatrudniony w Mostostalu Warszawa – Zarząd Montażowy Puławy, na stanowisku ślusarza. W latach 1971-1982 pełnił funkcję projektanta w Biurze Projektów Grupy Azoty „PUŁAWY” (obecnie Prozap sp z o.o.).

W latach 1989-1991 pełnił funkcję kierownika polskiej grupy mechaników pracujących w Iraku, w ramach kontraktu zawartego przez Chemadex Kraków. W okresie 1981-1982 był kierownikiem grupy pracującej w Bangladeszu, w ramach kontraktu zawartego przez Instalexport.

Od 2011 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Spółki Grupa Azoty „PUŁAWY” dotychczasowym członkom Zarządu Zenonowi Pokojskiemu oraz Wojciechowi Kozakowi, na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji Zarządu.